Abi: banky pôsobiace v Taliansku zrýchľujú digitalizáciu a bezpečnosť

Pohľady

Využívanie digitálnych kanálov sa zvyšuje a zároveň sa ešte viac posilňuje oddanosť bankového sveta proti počítačovej kriminalite: v roku 2021 banky pôsobiace v Taliansku investovali do boja proti tomuto kriminálnemu javu viac ako 350 miliónov eur.

Fotografia digitálnych kanálov

Z prieskumu obsiahnutom v jedenástej výročnej správe Digital Banking Observatory of ABI Lab, konzorcia pre výskum a inovácie pre banku podporovaného ABI, ktorá hodnotí vývoj a potenciál digitálneho bankovníctva, vyplýva, že v roku 2021 v porovnaní s 2020, mobil ďalej posilnil svoju pozíciu referenčného digitálneho kanála. Tento trend riadia zákazníci, ktorí pristupujú k mobilnému bankovníctvu z aplikácie (aplikácie) pre smartfóny. Celkový objem transakcií mobilného bankovníctva vzrástol o 36 %, z toho bezhotovostné prevody a prevodné účty + 44.4 % (najmä okamžité prevody + 80.2 %). O 6 % vzrástol aj celkový objem transakcií na počítači.

Všetky opýtané banky ponúkajú služby prostredníctvom internet bankingu a aplikácií pre smartfóny, 50 % ponúka aj aplikácie na tabletoch a 25 % na nositeľných zariadeniach.

Každá banka ponúka v priemere 3 aplikácie (63 % ponechalo počet nezmenený, 26 % zvýšilo a 11 % znížilo). V skutočnosti, rovnako ako pri „klasických“ aplikáciách, rôzne funkcie môžu byť ponúkané aj s ad hoc aplikáciami zameranými na určité funkcie a segmenty zákazníkov. Pokiaľ ide o operačné systémy, všetky skúmané aplikácie môžu používať IoS aj Android.

V prípade aplikácií mobilného bankovníctva aj portálov internetového bankovníctva štúdia zdôrazňuje silné zameranie najmä na platobné funkcie, nástroje na správu osobných výdavkov a alternatívne asistenčné služby k telefonickému kontaktu (napr. chat s operátorom, chatbot). Do roku 2022 21 % spoločností predpokladá zavedenie služby agregácie účtov pre maloobchodných zákazníkov na mobilnom kanáli, čím sa rozšíri skupina spoločností, ktoré ju ponúkajú, až na 59 %. Funkcie súvisiace s úvermi cez mobil a počítač ponúka 42 % realít: celkovo je pre funkcie spojené s úverom potvrdené internetové bankovníctvo ako referenčný kanál, ako aj pre sektor poisťovníctva a investovania.

Silnú pozornosť bankového sveta pre internetové a mobilné bankovníctvo potvrdzujú aj investičné prognózy na rok 2022: 70 % opýtaných bánk uviedlo nárast v oblasti mobilného bankovníctva a 52 % v oblasti internetového bankovníctva. Veľkú pozornosť banky venujú aj kanálu kontaktného centra, od ktorého 61 % bánk očakáva nárast investícií.

Oblasti, kam smeruje úsilie najviac, sú zlepšenie používateľskej skúsenosti (61 % bánk uvádza investície do mobilných telefónov vyššie ako v roku 2020, 56 % do internet bankingu), po ktorom nasleduje posilnenie IT bezpečnosti.

Záväzok bánk proti počítačovej kriminalite

Záväzok bankového sveta v boji proti počítačovej kriminalite sa ďalej posilňuje, a to aj prostredníctvom iniciatív zameraných na školenia zamestnancov, kampaní na zvyšovanie povedomia zákazníkov a starostlivého a nepretržitého monitorovania, zosúladenia ochrany, dôvernosti a bezpečnosti s potrebami zákazníkov, aby bolo možné vykonávať operácie na cestách rýchlo a jednoducho . Aby čo najlepšie uspokojili bezpečnostné potreby svojich zákazníkov, banky pôsobiace v Taliansku podporovali medzisektorovú spoluprácu, ako je CERTFin – CERT Finanziario Italiano (Tím reakcie na núdzové situácie v počítači) – iniciatíva verejno-súkromnej spolupráce riadená Abi a Bank of Italy. zamerané na zvýšenie kapacity riadenia kybernetických rizík bankových a finančných operátorov.

Tieto spolupráce dopĺňajú už uskutočnené iniciatívy na zvýšenie informovanosti o otázkach bezpečnosti IT zo strany ABI, inštitúcií a jednotlivých bánk. Príkladom je komunikačná kampaň „I Navigati“ (https://inavigati.certfin.it/), ktorú v posledných mesiacoch spustili ABI, Bank of Italy, CERTFin a 12 spoločností patriacich do finančného sektora, o osvedčených postupoch. prijaté na „informované a bezpečné“ používanie digitálnych nástrojov a kanálov.

Najnovšia štúdia CERTFin o bezpečnosti ukazuje, že investície talianskych bánk do bezpečnosti vzdialených kanálov sú podporované aj v roku 2022.

Kybernetická bezpečnosť však prechádza aj spoluprácou klientov bánk. Ak chcete prevádzkovať online pohodlným a bezpečným spôsobom, je dôležité dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel:

  • používať rôzne a dostatočne dlhé heslá s alfanumerickými znakmi a špeciálnymi znakmi;
  • prístup na internet prostredníctvom svojich zariadení, vyhýbajúc sa verejným a/alebo otvoreným sieťam;
  • nainštalujte antivírus a neustále ho aktualizujte;
  • obmedziť šírenie vašich osobných údajov online;
  • pred otvorením akýchkoľvek odkazov a príloh skontrolujte dôveryhodnosť odosielateľa; 
  • v prípade „podozrivých“ telefonátov si overte telefónne číslo online alebo porovnajte s oficiálnymi kontaktmi vašej banky. V každom prípade neverte, ak sa vás pýtajú na bankové údaje alebo iné dôverné údaje; 
  • ak si myslíte, že ste sa stali obeťou podvodu alebo ste zdieľali údaje o svojej banke alebo platobnej karte, okamžite kontaktujte svoju banku.

Abi: banky pôsobiace v Taliansku zrýchľujú digitalizáciu a bezpečnosť