Potraty Áno, Írsko v prospech 68%

More „áno“ v Írsku pred referendom o liberalizácii potratov. Podľa exit pollu Irish Times 68% voličov hlasovalo za zrušenie ôsmeho dodatku ústavy, podľa ktorého majú matka aj plod „rovnaké právo na život“. Iný prieskum od vnútroštátneho vysielateľa Rte uvádza ešte vyššie percento priaznivých údajov, a to 69,4%. Oficiálne výsledky dorazia popoludní, ale predseda vlády Leo Varadkar v prospech „áno“ už tweetoval: „Zdá sa, že sme sa dostali do histórie“. Hlasovanie hlboko rozdelilo katolícke Írsko, kde je prerušenie tehotenstva možné iba v prípade ohrozenia života matky, nie však v prípade znásilnenia a incestu. Podľa navrhovateľov „áno“ ôsmy pozmeňujúci a doplňujúci návrh bránil potratom, aj keď pre matku existovali vážne riziká. Ukončené prieskumy verejnej mienky ukazujú jasné rozdelenie voličov podľa veku s 87,6% skupiny vo veku 18-24 rokov v prospech liberalizácie, zatiaľ čo „nie“ prevládalo iba v skupine nad 65 rokov s 58,7%. Hlasovalo viac ako 3,2 milióna ľudí, čo malo v niektorých oblastiach vysokú mieru účasti nad 70%.

Potraty Áno, Írsko v prospech 68%

| SVET, Kanál PRP |