AIFA definuje, ako používať Paxlovid čoskoro dostupný v Taliansku

Technická vedecká komisia AIFA (CTS) definovala kritériá na použitie lieku Paxlovid, perorálneho antivírusového lieku na liečbu COVID-19. Droga už získala súhlasné stanovisko CTS na núdzovú distribúciu v decembri 2021 a bude dostupná od prvého februárového týždňa 2022.

Paxlovid, ktorý sa v kľúčovej štúdii ukázal ako účinný pri znižovaní rizika hospitalizácie a úmrtia o 88 %, je indikovaný na liečbu nedávno infikovaných dospelých pacientov s miernym až stredne závažným ochorením SARS-CoV-2, ktorí nevyžadujú kyslík. terapiu a so sprievodnými klinickými stavmi, ktoré predstavujú špecifické rizikové faktory pre rozvoj závažného ochorenia COVID-19. Liečba Paxlovidom sa má začať do 5 dní od nástupu symptómov a trvá 5 dní.

Postupy výberu pacientov a predpisovania a distribúcie lieku budú rovnaké ako postupy, ktoré už boli zavedené pre iné perorálne antivirotikum (molnupiravir). Predpokladá sa používanie monitorovacieho registra, ktorý bude dostupný na webovej stránke agentúry.

AIFA definuje, ako používať Paxlovid čoskoro dostupný v Taliansku

| NOVINKY " |