Pomoc proti vysokým účtom: iba Francúzsko a Nemecko minuli viac ako my

Na vyrovnanie sa s vysokými účtami pridelili v EÚ-27 iba výkonní predstavitelia Nemecka a Francúzska v absolútnom vyjadrení viac zdrojov, než aké zaviedla Draghiho vláda. Ak medzi septembrom 2021 až doteraz Berlín schválil výdavky na niekoľko rokov vo výške 264,2 miliardy eur, Paríž na druhej strane vyčlenil 71,6 miliardy, zatiaľ čo Draghiho vláda vyplatila 62,6 miliardy. Povedať, že je to študijný úrad CGIA, ktorý spracoval Bruegelove údaje.

Hoci sa vypláca niekoľko rokov, je pravda, že nemecké rodiny a podniky budú môcť využiť celkovú sumu pomoci rovnajúcu sa 7,4 percenta HDP. Stále však treba mať na pamäti, že Nemecko je prvou priemyselnou veľmocou Európskej únie, má o 24 miliónov obyvateľov viac ako naša krajina a zvyčajne čelí z meteorologického hľadiska zimným mesiacom, ktoré sú oveľa strnulejšie ako u nás.

Na druhej strane, ak analyzujeme zdroje vyčlenené na zníženie nákladov na elektrinu a plyn v pomere k HDP, jedinou krajinou, ktorá predbehne Nemcov, je Malta (7,7 percenta). Nasledujú, ako sme povedali, Nemecko (7,4), Litva (6,6), Grécko (5,7) a Holandsko (5,3). Celkovo v tomto minulom roku 26 krajín EÚ (údaje z Maďarska nie sú k dispozícii) sprístupnilo domácnostiam a podnikom 566,2 miliardy eur, čo sa rovná 3,9 percenta európskeho HDP.

Ceny plynu klesajú, ale musíme vyrábať viac

Až po tom, čo sa na poslednom zasadnutí Európskej rady zadefinovala možná dohoda o zavedení dočasného stropu na cenu plynu, na spoločné nákupy a skladovanie, cena tejto suroviny za posledný týždeň klesla pod 100 eur za MWh. Nie je isté, či je situácia v štádiu riešenia, no je to veľmi pozitívny signál, ktorý ide želaným smerom. Ak sa však zdá, že sa otázka spojená s vysokými cenami „presúva“, veľký problém nedostatočnej ťažobnej ponuky zostáva. Napriek vynikajúcej práci, ktorú odviedla Draghiho vláda na diverzifikácii krajín dodávateľov plynu, stále zostáva veľká neznáma spojená s ruskou odvetou. Ak by sa tok energie eliminoval budúcu zimu, potom by sme boli nútení prideľovať spotrebu plynu a následne aj elektriny pre domácnosti aj podniky. Je to scenár, ktorý musíme odvrátiť, pretože by mohol ovplyvniť nielen našu krajinu, ale celú Európu s veľmi znepokojujúcimi sociálnymi a ekonomickými dôsledkami. Preto je dôležité vrátiť sa k ťažbe väčšieho množstva plynu aj v Taliansku a zároveň požiadať Holandsko a Francúzsko, aby sa pripojili k tejto novej energetickej politike.

Kde nájsť peniaze na pomoc?

Na vyrovnanie sa s drahými účtami by Meloniho vláda mohla na túto poslednú časť roku 2022 disponovať sumou nepresahujúcou 15 miliárd eur, z ktorých 10 odkázala Draghiho exekutíva a ďalších 5 by malo pochádzať z EÚ. Brusel by totiž mohol jednotlivým krajinám povoliť, aby vymáhali ešte nevyčerpané alebo záväzne neviazané štrukturálne fondy na roky 2014 – 2020. Ak nová vláda, ako je pravdepodobné, predĺži opatrenia schválené vyhláškou Aid ter (náklady cca 5 miliárd eur) aj na budúci december, ďalších 10 miliárd je podľa nášho názoru určite významných, ale nie postačujúcich na výraznú sterilizáciu dodatočné náklady, ktoré budú musieť rodiny a podniky znášať v poslednej časti roka.

Kde teda nájsť vo veľmi krátkom čase ďalšie zdroje na zmiernenie nárastu cien energií, ktorý by podľa nášho odhadu mal predstavovať minimálne 20 miliárd eur? V takom krátkom čase by sa to mohlo stať iba prostredníctvom rozdielov v rozpočte, čo je hypotéza, ktorú však nový výkonný orgán zrejme nechce presadzovať.

A v roku 2023?

Ak sa zdá, že zámerom exekutívy nie je uchýliť sa k novému dlhu, zdroje na pokrytie drahých účtov možno získať späť iba prostredníctvom zníženia verejných výdavkov, keďže sa zdá nemysliteľné, aby bolo možné konať v oblasti príjmov. Podľa údajov zverejnených v Nadef 2022 by v tomto roku mali celkové verejné výdavky (teda vrátane úrokových nákladov) prekročiť hranicu jedného bilióna: dosiahnuť 1.029 miliardy eur. Toto číslo vzrástlo o 43,1 miliardy v porovnaní s rokom 2021. Konečné príjmy na druhej strane tento rok dosiahnu hranicu 932,5 miliardy eur, čo je v porovnaní s rokom 75,2 nárast o 2021 miliardy.

Z hľadiska výdavkov aj príjmov sa prejavil vplyv inflácie, čo výrazne prispelo k zvýšeniu rastu. Teraz, keď si uvedomíme, že takmer 90 percent celkových výdavkov je takmer nestlačiteľných (dôchodky, sociálne dávky, zdravotná starostlivosť, splatné úroky, platy verejných zamestnancov, medzispotreba, investície atď.), nebude to vôbec jednoduché ďalší zákon.rozpočet „získa späť“ zdroje, ktoré sa majú prideliť na pokrytie nákladov na účty za rok 2023 pre domácnosti a podniky. Pokiaľ ide o hodnotenie výdavkov, výsledky, ktoré sme dosiahli za posledných 10 rokov, boli v skutočnosti irelevantné a na obzore sa nezdá, že by sme videli žiadne známky, ktoré by naznačovali žiaduci obrat.

Pomoc proti vysokým účtom: iba Francúzsko a Nemecko minuli viac ako my