Banky, Vademecum pre ďalšie zabezpečenie a ochranu osobných údajov

ABI a štátna polícia propagujú Vademecum s užitočnými radami, ako vždy udržiavať vysokú úroveň pozornosti pri ochrane osobných údajov.

Toto je niekoľko jednoduchých tipov a osvedčených postupov s jednoduchým a priamym jazykom na zníženie faktorov zraniteľnosti a potenciálne rizikového správania.

Projekt realizovala Banková asociácia v spolupráci s prestížnymi a kvalifikovanými partnermi, ako sú OSSIF (výskumné centrum ABI pre bezpečnosť proti zločinu), CERTFin (iniciatíva verejno-súkromnej spolupráce riadená ABI a Bankou Talianska zameraná na zvýšenie kapacity bankových a finančných operátorov na riadenie kybernetického rizika), poštová polícia a združenia spotrebiteľov (ACU, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centrum ochrany spotrebiteľa (CTCU), Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, spotrebiteľ Liga, Hnutie na obranu občanov, Hnutie spotrebiteľov, Únia na obranu spotrebiteľov (UDICON), Národná únia spotrebiteľov).

Vademecum, ktoré je teraz ľahko dostupné na webovej stránke Bankovej asociácie vo vyhradenej časti https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Le-guideabi.aspx a na portáli poštovej polície www .commissariatodips.it spája nástroje a iniciatívy, ktoré už ABI, inštitúcie a jednotlivé banky v oblasti bezpečnosti implementovali. Príkladom je komunikačná kampaň spustená v posledných mesiacoch „I Navigati“ o osvedčených postupoch, ktoré sa majú prijať na „informované a bezpečné“ používanie digitálnych nástrojov a kanálov.

Napokon, okrem poskytovania informácií o tom, ako sa najlepšie správať, aby ste konali bezpečne, Vademecum ponúka aj informácie o tom, čo robiť, keď sa stanete obeťou podvodu.

Tu je 12 jednoduchých krokov, ktoré je potrebné dodržať na ochranu vašej identity:

1. V prípade straty alebo krádeže osobných dokladov sa ihneď obráťte na príslušné policajné orgány a podajte sťažnosť. V prípade odcudzenia alebo straty kreditnej a/alebo debetnej karty je potrebné po objednaní blokácie zavolaním na uvedené číslo oznámiť správu aj vašej banke.

2. Buďte veľmi opatrní pri likvidácii papierových dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje (napr. výpisy z účtu, domácnosti): citlivé údaje obsiahnuté v dokumentoch je vhodné urobiť nečitateľnými, než ich vyhodíte do koša.

3. Starostlivo chráňte prihlasovacie údaje pre prístup k online účtom a kódy kreditných a/alebo debetných kariet a všetky ostatné prístupové kódy (napr. SPID); ak sa rozhodnete uložiť tieto údaje na svojich zariadeniach (napr. počítač a/alebo mobilný telefón), uistite sa, že sú dostatočne chránené (napr. šifrované). Podobne aj poverenia a kódy, ktoré sú užitočné na získanie vášho digitálneho podpisu, musia byť vždy starostlivo chránené.

4. Chráňte svoje platobné karty vybavené technológiou cd. „Bezkontaktné“ (t. j. tie, pri ktorých sa nevyžaduje vloženie do POS na vykonanie transakcie), s tienenými puzdrami (potiahnuté hliníkom), aby sa minimalizovala možnosť stať sa obeťou podvodov, ktoré zahŕňajú čítanie čipu [napr. s RFID komunikáciou (identifikácia pomocou rádiovej frekvencie) a NFC (identifikácia prostredníctvom bezdotykovej komunikácie)]. Malo by sa však pamätať na to, že existujú pravidlá, ktoré obmedzujú riziká: PIN sa vždy vyžaduje pri POS operáciách nad 50 eur; po 5 po sebe nasledujúcich platbách na POS bez zadania PIN, ďalšia, aj keď v malom množstve, vyžaduje silnú autentifikáciu zákazníka (tzv. SCA), teda vloženie tajného kódu / PIN; obdobne, ak suma platieb dohodnutých na „bezkontaktnom“ POS odo dňa poslednej žiadosti o SCA presiahne spolu 150 eur, je potrebné zadať tajný kód / PIN.

5. Často meňte prihlasovacie údaje (heslá), aby ste mohli zadávať online účty a vyhýbajte sa používaniu hesiel, ktoré by mohli podvodníci ľahko identifikovať (napr. dátum narodenia). Vo všeobecnosti musí byť heslo, aby malo úroveň bezpečnosti považovaná za dostatočne ochrannú, charakterizované veľkými a malými písmenami, číslami a špeciálnymi znakmi.

6. Je dôležité naučiť sa rozoznávať autentické správy od podvodných správ. Banky: nikdy nepožadujú, či už e-mailom, telefonicky alebo textovou správou, prihlasovacie údaje na prístup k účtu a kódy zákazníckych kariet. Ak dostanete žiadosti tohto typu, informujte svoju banku, aby potvrdila, že nie je zapojená do odosielania, a vyhnite sa poskytovaniu spätnej väzby k prijatej žiadosti; nikdy neposielajú e-maily obsahujúce odkazy, s výnimkou prípadov, keď je to súčasť procesu iniciovaného používateľom (napr. úprava osobného e-mailu, aktualizácia identifikačného dokumentu). Ak zákazník dostane správu s odkazom z banky bez jeho predchádzajúcej žiadosti, je potrebné upozorniť jeho banku, aby potvrdila, že nie je zapojený do odosielania a vyvaruje sa poskytovania spätnej väzby k prijatej komunikácii.

7. Vždy, keď na prístup k svojmu online účtu použijete verejný počítač, nezabudnite sa odhlásiť. Okrem toho je vždy lepšie zadať online adresu vašej banky sami a neklikať na už uložené adresy. Ak je pripojenie verejné, existuje väčšie riziko, že možní útočníci zneužijú predtým otvorené pripojenie na odcudzenie informácií.

8. Podvodné správy často obsahujú škodlivé odkazy (prostredníctvom ktorých je počítač a/alebo mobilný telefón napadnutý hackermi) alebo odkazy na presmerovanie používateľa na klonovacie stránky (používané na odcudzenie osobných údajov). Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby ste na tieto odkazy nikdy neklikali.

9. Dávajte si pozor na údajných operátorov, ktorí kontaktujú potenciálne obete a tvrdia, že potrebujú osobné, bankové alebo úverové informácie na overenie totožnosti alebo na to, aby vedeli, kam poslať balíky, peniaze, falošné výhry alebo dokumenty súvisiace so spravodlivosťou.

10. Ak váš mobilný telefón už nie je schopný uskutočňovať/prijímať hovory, overte si dôvody kontaktovaním svojho telefónneho operátora: môžete sa stať obeťou podvodu pri výmene telefónnej karty (alebo podvodu s názvom Sim Swap).

11. Kanály sociálnych médií používajte opatrne a obozretne a predovšetkým nikdy nekomunikujte a nikdy nezdieľajte osobné alebo finančné údaje prostredníctvom týchto kanálov.

12. Vyberte si antivírusový program a vždy ho aktualizujte, pravidelne inštalujte aktualizácie používaného operačného systému, aby ste ochránili všetky používané zariadenia a zariadenia pred infekciami škodlivým softvérom.

Banky, Vademecum pre ďalšie zabezpečenie a ochranu osobných údajov