Počet miest, ktoré sú k dispozícii ministerstvu spravodlivosti - oddeleniu výkonu trestu, pre profesionálny profil právno-pedagogického pracovníka sa zvýšil z 95 na 210. Toto bolo ustanovené výnosom, ktorý dnes podpísal generálny riaditeľ pre personál a zdroje Massimo Parisi a ktorý zvyšuje dostupnosť miest stanovených vo výzve zverejnenej v úradnom vestníku č. 42 z 29. mája 2020 pre uvedený profil pracovníkov patriacich do sekcie ústredných funkcií.

Zároveň sa a vzhľadom na viac ako 30 500 žiadostí, ktoré administratíva dostala o účasť v testoch predbežného výberu, zvýšil počet uchádzačov, ktorí budú prijatí na zloženie písomných testov, z 1.000 na XNUMX XNUMX.

Toto ustanovenie je súčasťou presnej vôle, ktorú vyjadrila ministerka spravodlivosti Marta Cartabia a ktorú podporuje vedúci DAP Bernardo Petralia s cieľom posilniť personál, ktorý každodenne podporuje väzňov v ich liečebnom postupe zameranom na opätovné začlenenie do spoločnosti, keďže ako aj na posilnenie personálnych zdrojov využitím všetkých možností náboru stanovených zákonom prostredníctvom nástroja hospodárskej súťaže.

Väznice: viac právnicko-pedagogických funkcionárov, počet miest v súťaži sa zvýšil z 95 na 210