Fiaccati dal boom degli affitti, dalle tasse, dall’insufficiente ricambio generazionale, dalla contrazione del volume d’affari provocato dalla storica concorrenza della grande distribuzione e, da qualche anno, anche dal commercio elettronico, gli artigiani stanno diminuendo in maniera spaventosa. Negli ultimi 10 anni, infatti, il numero dei titolari, dei soci e dei collaboratori artigiani iscritti all’Inps è […]

Čítaj viac

Nové online metódy medicínsko-právneho hodnotenia pre rýchlejšie definovanie žiadostí a kratšie časy návštev Prezentácia zdravotnej dokumentácie, ktorá musí byť vyhotovená, aby INPS mohla zistiť stavy invalidity a invalidity, sa ďalej zjednodušuje digitálnym prenosom potrebnej dokumentácie. V skutočnosti bude možné pripojiť [...]

Čítaj viac

Partnerstvo ďalej upevňuje záväzok v odvetví plávajúcej veternej energie na mori vďaka trom novým elektrárňam vo výstavbe, ktoré sa nachádzajú približne 30 km od pobrežia Lazia a Sardínie. Touto dohodou sa konzorcium stáva jedným z hlavných operátorov v sektore v Taliansku s projektmi pre celková kapacita približne 3 […]

Čítaj viac

Zrušili sme konečne daňové úniky? Otázku-provokáciu spustil Výskumný úrad CGIA, ktorý na základe údajov prezentovaných v uplynulých týždňoch Ministerstvom hospodárstva a financií (MEF) a Daňovým úradom pripomenul, že v minulom roku pokladnica inkasovala oproti r. 2021, 68,9 miliardy ďalších príjmov z daní a sociálneho zabezpečenia, vymožených [...]

Čítaj viac

Doména ISANKE a integrovaného snímania a nekinetických efektov a integrovaných komunikačných systémov (ICS) programu Global Combat Air Program (GCAP) spája dokonalosť obrannej elektroniky z troch krajín. Na prebiehajúcej výstave DSEI Japan v Tokiu oznámili popredné spoločnosti obrannej elektroniky z Japonska, Spojeného kráľovstva a Talianska […]

Čítaj viac

(od Andrea Pinto) Šéfovia obrany Veľkej Británie a Talianska navštívia tento týždeň Japonsko, aby sa tam stretli so svojimi miestnymi partnermi, povedal včera japonský minister obrany Yasukazu Hamada. Trojstranné stretnutie s britským ministrom obrany Benom Wallaceom a ministrom obrany je naplánované na štvrtok [...]

Čítaj viac

Kontrolná miestnosť bola dnes zriadená v Masafe na podporu a obranu talianskeho agropotravinárskeho reťazca. Tabuľku budú tvoriť Icqrf, veliteľstvá Carabinieri pre ochranu poľnohospodárstva a lesníctva a ochrany parkov, Guardia di Finanza, oddelenie rybolovu, Agea a colná agentúra. „Zabezpečenie efektívnejších kontrol na [...]

Čítaj viac

Zo 64,8 miliardy eur európskych kohéznych fondov sprístupnených našej krajine v období rokov 2014 – 2020, z toho 17 z národného spolufinancovania, boli celkové výdavky certifikované Bruselom k 31. decembru 35 miliárd, čo sa rovná 54 percentám celková suma, ktorá zahŕňa aj podiel, ktorý my Taliani […]

Čítaj viac

„Made in Italy vyniká svojou kvalitou a naším záväzkom je založiť túto pridanú hodnotu na integrovanom a udržateľnom výrobnom modeli. Dnes máme pred sebou cnostný príklad spoločnosti Inalpi, ktorá aktivovala druhú rozprašovaciu vežu a tiež plánuje zvýšiť počet zamestnancov. Schopnosť […]

Čítaj viac

Minister poľnohospodárstva, potravinovej sebestačnosti a lesného hospodárstva Francesco Lollobrigida podpísal dekrét o povinnostiach podmienenosti, ktoré sú povinní dodržiavať príjemcovia priamych platieb a rozvoja vidieka, aby mohli dostávať príspevky zo spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). „Týmto ustanovením žiadame o rešpektovanie základných záväzkov, ktoré vstupujú do [...]

Čítaj viac

Ministerstvo hospodárstva a financií oznamuje, že v januári 2023 boli daňové príjmy zistené na základe kritéria súdnej príslušnosti vo výške 41.768 507 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 2022 miliónov eur v porovnaní s rovnakým mesiacom roku 1,2 (+XNUMX %). Priame dane znamenajú nárast o […]

Čítaj viac

Eni a ADNOC podpisujú strategickú dohodu s cieľom urýchliť znižovanie emisií a posilniť spoluprácu v sektoroch čistej energie a udržateľnosti Claudio Descalzi, generálny riaditeľ Eni, a sultán Ahmed Al Jaber, minister priemyslu a pokročilých technológií emirátov Spojené Arabské štáty a generálny riaditeľ a generálny riaditeľ ADNOC, podpísali [...]

Čítaj viac

Bankové úvery malým a mikropodnikom naďalej klesajú. Medzi rokmi 2021 a 2022 klesli nesplatené úvery spoločnostiam s menej ako 20 zamestnancami o 5,3 miliardy eur (-4,3 percenta). Celkový objem úverov vyplatených tomuto segmentu spoločností sa zvýšil zo 124 na 118,7 miliárd [...]

Čítaj viac

Ministerstvo hospodárstva a financií avizuje, že odhadovaná potreba štátneho sektora vo februári 2023 je rovných 14,7 miliardy eur. V porovnaní so zodpovedajúcim mesiacom roku 2022, ktorý skončil s požiadavkou okolo 4,3 mld., bol saldo ovplyvnené poklesom príjmov takmer [...]

Čítaj viac

„Návštevou premiérky Giorgie Meloniovej v Emirátoch Taliansko dobylo scénu ako energetický líder. Vychádzame z tejto krízy ako víťazi,“ hovorí prezident FederPetroli Taliansko Michele Marsiglia na cestu, ktorá premiéra zavedie na návštevu Indie a Spojených arabských emirátov. Marseille pokračuje „Piano Mattei […]

Čítaj viac

Po mesiaci venovanom chlebu pokračuje opätovné spustenie Eataly mesiacom venovaným údenému mäsu a syrom, vlajkovej lodi Made in Italy. Počas mesiaca venovaného chlebu zaznamenal Eataly's market, catering a výučba pozoruhodné úspechy: okolo 18.000 XNUMX kilogramov chlieb predávaný každý týždeň a obe […]

Čítaj viac

Za tieto dva roky rekordnej inflácie utrpia vklady talianskych domácností „nožnice“ 163,8 miliardy eur. Ako k tomuto výsledku došlo? Po prvé, Výskumný úrad CGIA predpokladal, že 1.152 miliardy eur (údaje k 31. decembru 2021) prítomných na bežných účtoch bánk nezaznamenalo [...]

Čítaj viac

Technická tabuľka, ktorej predsedal námestník ministra Maurizio Leo, o opatreniach týkajúcich sa stavebných bonusov schválených 16. februára sa dnes konala na ministerstve hospodárstva a financií. Stretnutie bolo príležitosťou pokračovať v diskusii medzi vládou a obchodnými združeniami o možných riešeniach v proaktívnej klíme, ktorá sa už objavila na stretnutí [...]

Čítaj viac

Eni prostredníctvom Enibioch4in, spoločnosti Eni Sustainable Mobility, oznamuje prvé vstrekovanie biometánu vyrobeného zo zootechnických odpadových vôd, poľnohospodárskych matríc a zvyškovej biomasy územia do distribučnej siete AcegasApsAmga (Hera Group). Závod Enibioch4in „Quadruvium“ v Codroipo (Udine), jeden z 22 aktív, ktoré Eni získala v marci 2021, vyrába bioplyn pre […]

Čítaj viac

Ghiselli: „INPS je pripravený čeliť výzvam budúcnosti“ Rada pre politiku a dohľad (CIV) INPS dnes ráno v Palazzo Wedekind predstavila Všeobecný politický dokument, ktorý analyzuje procesy sociálnej a ekonomickej transformácie v praxi. ponúknuť Taliansku inštitút pripravený na výzvy budúcnosti. Prezident CIV Roberto [...]

Čítaj viac

Od marca do decembra 2022 sa talianskym rodinám vyplatilo 12,9 miliardy eur s odkazom na 9,6 milióna detí Dnes bola zverejnená aktualizácia štatistického úradu pre jednotný univerzálny príspevok (AUU), ktorý obsahuje aj údaje týkajúce sa AUU určeného pre domácnosti. príjem z občianstva (RdC). Observatórium preto poskytuje rámec […]

Čítaj viac

„Schválenie dodatku k dekrétu Milleproroghe, ktorý počíta s predĺžením zníženia spotrebnej dane na pivo, prvýkrát podpísané De Carlom, senátom je vynikajúcim výsledkom. Vďaka opatreniu je v skutočnosti na rok 8,15 sprístupnených 2023 milióna eur a pivovarnícky sektor je zabezpečený, konsoliduje sa jeho rozvoj a zabezpečuje […]

Čítaj viac

Odborné činnosti sektor s najvyšším počtom otvorení (19 %). Nasleduje obchod a stavebníctvo Počas roka 2022 bolo otvorených približne 501.500 8,7 nových IČ DPH, čo predstavuje pokles o 2021 % v porovnaní s rokom 19, v ktorom bol vysoký počet otvorených miest po uvoľnení obmedzení súvisiacich s mimoriadnou udalosťou COVID-XNUMX. A koľko […]

Čítaj viac

Za prítomnosti talianskeho generálneho konzula v Houstone Maura Lorenziniho otvorila spoločnosť Plenitude začatie výroby 263 MW fotovoltaickej elektrárne „Golden Buckle Solar Project“ v okrese Brazoria, Texas (USA). Závod bol postavený za niečo vyše roka na ploche viac ako 600 hektárov, ktorá sa nachádza 80 km južne od Houstonu a […]

Čítaj viac

„Meloniho vláda hľadí do budúcnosti“ Minister poľnohospodárstva, potravinovej suverenity a lesníctva Francesco Lollobrigida podpísal dekrét, ktorým sa v prospech regiónov a autonómnych provincií prideľuje 500 miliónov eur poskytnutých Pnrr na inovácie v poľnohospodárstve a sektor potravinovej mechanizácie. Vždy s […]

Čítaj viac

Lollobrigida: „Prepojme zdroje na podporu mladých ľudí“ Memorandum o porozumení medzi Národnou sieťou poľnohospodárskych inštitútov a ISMEA bolo dnes podpísané na Ministerstve poľnohospodárstva, potravinovej suverenity a lesníctva z iniciatívy ministra Francesca Lollobrigida. Cieľom dohody je podporovať znalosti o agropotravinárskom sektore, šírenie údajov a informácií [...]

Čítaj viac

Eni a TotalEnergies dokončili prevod 30 % podielu v prieskumných blokoch 4 a 9 pri libanonskom pobreží do QatarEnergy. Dohoda o prevode bola podpísaná dnes v Bejrúte za prítomnosti libanonského premiéra Najiba Mikatiho, ministra energetiky a vody Libanonu, Walida Fayada, prezidenta a [...]

Čítaj viac

Teraz sme schopní počítať s presnosťou takmer na milimeter. V porovnaní s rokom 2021 preto vlani talianske rodiny a podniky utrpeli zvýšenie nákladov v dôsledku zvýšenia účtov za elektrinu a plyn, ktoré sa odhadujú na 91,5 miliardy eur. Ak sa účty za elektrinu zvýšili […]

Čítaj viac

Generálny riaditeľ spoločnosti Eni Claudio Descalzi a generálny riaditeľ spoločnosti National Oil Corporation (NOC) Farhat Bengdara dnes podpísali dohodu o začatí vývoja „A&E Structures“, strategického projektu zameraného na zvýšenie produkcie plynu na zásobovanie Líbyjský domáci trh, ako aj zaručenie vývozu objemov do Európy. Dohoda bola […]

Čítaj viac

Spoločnosť sa po dohode so zástupcami spotrebiteľských združení rozhodla ponúknuť svojim zákazníkom možnosť preplatenia faktúr vystavených v priebehu prvého polroka 2023. Spoločnosť Plenitude poskytla svojim zákazníkom – rodinám, kondomíniám a malým podnikateľom – možnosť aktivovať si plán [...]

Čítaj viac

Leonardo a Safran Helicopter Engines dnes oznámili svoju spoluprácu na ďalšom zvyšovaní schopností a konkurencieschopnosti novej generácie jednomotorového vrtuľníka AW09. Vo svojej produkčnej konfigurácii bude AW09 poháňaný motorom Arriel 2K, najnovšou generáciou verzie z rodiny motorov Arriel a patriacej do výkonovej triedy […]

Čítaj viac

Taliansky priemysel podpísal zmluvu na novú fázu vývoja anténneho systému 6. generácie. Taliansky tím, ktorý vyvinie Global Combat Air Program (GCAP), tvorený Leonardom ako strategickým partnerom a poprednými národnými spoločnosťami v ich príslušných oblastiach: Elettronica, Avio Aero a MBDA Italia, podpísal [...]

Čítaj viac

V decembri 1,17 milióna prijímajúcich domácností, pre 2,48 milióna ľudí, s priemernou sumou 549 eur V roku 2022 domácnosti poberajúce aspoň jeden mesačný príjem z občianstva (RdC) alebo občiansky dôchodok 1,69 milióna štátov, celkovo 3,66 milióna zapojených ľudí. V mesiaci […]

Čítaj viac

Štúdio Cincotta & Partners v tlačovej správe oznámilo, že spustilo „Projekt zabezpečenia spoločnosti“ Štúdio poukazuje na to, že za posledných 15 rokov bolo v Taliansku podporených viac ako 5000 XNUMX spoločností: „Umožnili sme im získať späť rôzne milióny eur, ktoré bankový systém dostal nepravidelne. Pomohli sme […]

Čítaj viac

Minister poľnohospodárstva, potravinovej suverenity a lesníctva Francesco Lollobrigida sa zúčastnil na Globálnom fóre o potravinách a poľnohospodárstve v Berlíne. „Transformácia potravinových systémov: globálna odpoveď na viaceré krízy“ bola ústrednou témou tohto 15. ročníka GFFA, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 70 ministrov poľnohospodárstva z […]

Čítaj viac

Fenomén tokenizácie – t. j. transformácia a reprezentácia aktíva alebo skutočného zdroja vo forme „tokenu“ (skupiny digitálnych informácií) v rámci infraštruktúry založenej na technológii distribuovanej účtovnej knihy – si zaslúži väčší význam na európskej úrovni. K tomuto záveru dospela správa o iniciatíve „Tokenise Europe 2025“, ktorá sa začala […]

Čítaj viac

Plenitude, Eni's Benefit Company a Simply Blue Group, írsky developer projektov modrej ekonomiky, podpísali dohodu o spoločnom vývoji plynovodu nových plávajúcich projektov veternej energie na mori v Taliansku. Táto spolupráca spája technické a finančné možnosti a skúsenosti spoločnosti Plenitude na talianskom trhu s energiou s konsolidovanou […]

Čítaj viac

Zverejnená správa o daniach a sociálnych odvodoch za január až november 2022 ,2022 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 64. Údaje obsiahnuté v správe, ktorú mesačne pripravuje odbor [...]

Čítaj viac

Európsky zákon o polovodičoch posilní konkurencieschopnosť a odolnosť Európy v oblasti polovodičových technológií a aplikácií a pomôže dosiahnuť digitálny aj zelený prechod. Na tento účel posilní vedúce postavenie Európy v oblasti technológií v tomto sektore.

Čítaj viac

Eni oznamuje nový dôležitý nález plynu v prieskumnom vrte Nargis-1, v koncesii „Nargis Offshore Area“ vo východnej časti Stredozemného mora, pri pobreží Egypta. Vrt Nargis-1, vyvŕtaný v 309 m vody vrtnou loďou Stena Forth, sa stretol s približne 61 m miocénnych a oligocénnych pieskovcov s obsahom plynu. Objav možno rozvinúť využitím [...]

Čítaj viac

Povinné výdavky talianskych rodín naďalej rastú. Podľa odhadu CGIA Research Office, ktorý sa vzťahuje na rok 2022 (odhad vytvorený za predpokladu, že v roku 2022: 1) bol objem potravín, domácností a dopravy rovnaký ako v predchádzajúcom roku (2021) a zvýšil sa, pokiaľ ide o množstvo, podľa inflácie vypočítanej Istatom (11-mesačný priemer roku 2022 na [...]

Čítaj viac

Švédska vláda, píše Il Sole24Ore, oznámila objav najdôležitejšieho náleziska vzácnych zemín v Európe. Tieto minerálne prvky predstavujú základný zdroj pre high-tech produkty, ako sú batérie pre automobily (do roku 2050 bude 50 % automobilového sektora tvoriť elektrický pohon). Pole sa nachádza 150 kilometrov [...]

Čítaj viac

Na návrh ministra poľnohospodárstva, potravinovej sebestačnosti a lesného hospodárstva Francesca Lollobrigida na svojom poslednom zasadnutí Stála konferencia pre vzťahy medzi štátom, regiónmi a autonómnymi provinciami Trento a Bolzano ratifikovala dohodu o návrhu vyhlášky týkajúcej sa pridelenia v r. v prospech regiónov a autonómnych provincií s 500 [...]

Čítaj viac

Ministerstvo hospodárstva a financií oznamuje, že za obdobie január – november 2022 boli daňové príjmy zistené na základe kritéria právnej príslušnosti vo výške 486.016 44.539 mil. eur, čo predstavuje nárast o 2021 10,1 mil. %). Významný nárast príjmov zaznamenaný v sledovanom období […]

Čítaj viac

Včera sa premiérka Giorgia Meloni a minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti stretli s veliteľom Guardia di Finanza generálom Giuseppem Zafaranom a zvolala sa Rada ministrov, aby sa zaoberala problémom cien pohonných hmôt, ktoré od začiatku roka presahovali psychologické prahová hodnota 2 eurá za liter (v [...]

Čítaj viac

Zrodila sa spoločnosť SeaCorridor, spoločnosť s rovnakým riadením pre správu aktív zahrnutých v transakcii Transakcia nákupu 49,9 % akcií spoločnosti Snam v držbe (priamo a nepriamo) spoločnosti Eni v spoločnostiach, ktoré riadia dve skupiny medzinárodných plynovodov spájajúce Alžírsko s Talianskom, najmä pobrežné potrubia, ktoré […]

Čítaj viac

Včera, píše Defense News, Kanada oznámila svoj zámer kúpiť 88 F-35A Joint Strike Fighters za komerčnú hodnotu 14 miliárd amerických dolárov. Ministerka obrany Anita Anand na online brífingu uviedla, že Kráľovské kanadské letectvo dostane svoje prvé štyri F-35 vyrobené spoločnosťou Lockheed Martin v [...]

Čítaj viac

Meloniho vláda nepredĺžila zľavy na spotrebných daniach a pohonné hmoty raketovo vzrástli, pričom prekročili psychologickú hranicu dvoch eur za liter, pričom cena nafty prevyšuje cenu benzínu. Palazzo Chigi hovorí o skutočných špekuláciách ropných spoločností, pretože technicky neboli zavedené žiadne nové spotrebné dane. […]

Čítaj viac

Pre ceny energií budú rozhodujúce mesiace február a marec. Nové vzostupy môžu dostať do vážnej krízy najmä podniky. Aby sme objasnili naše predstavy Michele Marsiglia, prezident FederPetroli Italia, v posledných mesiacoch sa priemyselné náklady na palivá znížili v dôsledku poklesu cien ropy, ale existujú prvky, ktoré naznačujú, že dôjde k [...]

Čítaj viac

Medzi Európou a Spojenými štátmi bolo zakúpených päť závodov, vrátane oceliarne na výrobu špeciálnej ocele v elektrických peciach v Sheffielde (Spojené kráľovstvo).

Čítaj viac

Lockheed Martin v tlačovej správe oznámil, že podpísal spolu s F-35 Joint Program Office kontrakt na výrobu a dodávku ďalších 398 F-35 v hodnote 30 miliárd dolárov. Lietadlo piatej generácie, na ktoré sa vzťahuje zmluva, bude určené pre Spojené štáty americké medzinárodným partnerom a [...]

Čítaj viac

Príspevok na stravu, zdravotnú starostlivosť a drahé účty Od 1. januára sú na stránke Mef k dispozícii formuláre na vyžiadanie Nákupnej karty, ktorá umožňuje občanom vo veku 65 a viac rokov a rodičom detí do troch rokov získať príspevok vo výške 80 eur. [...]

Čítaj viac

Aj keby len 205 22 jednotiek, na národnej úrovni počet dôchodkov vyplácaných Talianom (rovnajúci sa 759 miliónom a 22 tisíc šekom) prekročil publikum tvorené samostatne zárobkovo činnými osobami a zamestnancami zamestnanými v továrňach, kanceláriách a obchodoch (554 miliónov 1 tisíc zamestnanci). Údaje sa vzťahujú na XNUMX. […]

Čítaj viac

Spoločnosť Plenitude prostredníctvom svojej americkej dcérskej spoločnosti Eni New Energy US, Inc. získala fotovoltaickú elektráreň Kellam s výkonom 81 MW, ktorá sa nachádza v severnom Texase, 80 km od metropolitného komplexu Dallas Fort Worth. Závod, ktorý predáva Hanwha Qcells USA Corp., pridáva k ostatným aktívam v Texase a zvyšku Spojených štátov […]

Čítaj viac

Leonardo víta oznámenie Ministerstva obrany USA, v rámci ktorého v rámci programu vytvorenia nového pokročilého výcvikového systému pre americké námorníctvo, za ktorý zodpovedá AgustaWestland Philadelphia Corp., bola opcia na výrobu a dodávku štvrtého séria 26 vrtuľníkov TH-73A za cenu [...]

Čítaj viac

Minister poľnohospodárstva, potravinovej sebestačnosti a lesníctva Francesco Lollobrigida v týchto hodinách podpísal dekréty na podporu poľnohospodárskych podnikov v Lombardii, Piemonte, Kalábrii a Puglii, ktoré boli poškodené následkami sucha. Ustanovenia ministra Lollobrigida v skutočnosti stanovujú vyhlásenie o výnimočných nepriaznivých poveternostných podmienkach, čo umožňuje spoločnostiam [...]

Čítaj viac

Chaotický koncoročný manéver s vyslovením dôvery komorám a technikom Mef (Giorgettiho oddelenie), ktorí nespolupracujú. Medzi prestavbami tabuliek a hľadaním strešných krytín sa má zabudnúť na prvé z Meloniho vlády bez toho, aby z niekoľkých opatrení bolo možné zaviesť vďaka absorpcii väčšiny zdrojov [...]

Čítaj viac

„S vládou Meloniho sa snažíme vrátiť moru, základnému zdroju pre národ a našu civilizáciu, ústrednú úlohu, ktorú stratilo v minulosti. Dnešné stretnutie s jedným zo zborov excelentnosti v Taliansku, pobrežnou strážou, za prítomnosti veliteľa generála Nicola Carlone znamená, že chceme zlepšiť každú akciu zameranú na ochranu [...]

Čítaj viac

Generálny riaditeľ spoločnosti Eni Claudio Descalzi a generálny riaditeľ spoločnosti Snam Stefano Venier dnes podpísali dohodu, prostredníctvom ktorej budú Eni a Snam v rovnocennom spoločnom podniku spolupracovať na vývoji a riadení fázy 1 projektu Ravenna Project CO2 Capture and Skladovanie (CCS). V dohode sa ustanovuje aj vykonávanie štúdií [...]

Čítaj viac

V tlačovej správe Eataly oznámila otvorenie dvoch nových obchodov, jedného v Spojených štátoch, v New Yorku a druhého v Kanade, v Toronte. A pri príležitosti Vianoc debutoval v televízii prvým spotom. Tretie Eataly v New Yorku sa bude nachádzať na 200 Lafayette Street, v srdci [...]

Čítaj viac

Pripravujeme sa na uzavretie rekordného roku 2022. Napriek rastu inflácie, vysokým cenám energií a rozmachu cien surovín spôsobili domácnostiam a podnikom veľa problémov, za posledných 12 mesiacov (tretí štvrťrok 2022 oproti tretiemu štvrťroku 2021) sa taliansky hospodársky rast zdvojnásobil oproti zaznamenanému podľa […]

Čítaj viac

„V tejto chúlostivej chvíli pre Európu a najmä pre Taliansko musíme venovať pozornosť tomu, ako pokračuje vyšetrovanie Kataru. Nemôžete robiť žiadne chyby. Krajina Perzského zálivu mala vždy značný význam pre zásoby plynu a bola veľkým partnerom Talianska“ – prvé vyhlásenie prezidenta FederPetroli Italia [...]

Čítaj viac

Zverejnená správa o daniach a odvodoch na sociálne zabezpečenie za január – október 2022 + 2022 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 56,7. Údaj uvedený v správe, ktorú mesačne pripravuje ministerstvo […]

Čítaj viac

Generálne riaditeľstvo pre námorný rybolov Masafu oznámilo opätovné otvorenie lovu kreviet červených. "Po overení potrebných parametrov monitorovania Generálne riaditeľstvo pre rybné hospodárstvo na môj pokyn znovu otvorilo lov kreviet červených." Týmito slovami minister poľnohospodárstva, potravinovej suverenity a lesného hospodárstva Francesco Lollobrigida [...]

Čítaj viac

“Obhajobou potravinovej suverenity je možnosť výberu našich výrobných systémov a poskytovanie kvalitných potravín konečnému spotrebiteľovi. Toto je výzva, ktorú sme chceli prijať: zachovať, brániť a zveľaďovať našu jedinečnú produkciu. Takže minister poľnohospodárstva, potravinovej sebestačnosti a lesného hospodárstva Francesco Lollobrigida vo videu [...]

Čítaj viac

Rada EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo dosiahla politickú dohodu o nariadeniach o možnostiach rybolovu na hospodársky rok 2023 vo vodách EÚ a mimo nej, v Atlantickom oceáne, Severnom mori, Stredozemnom mori a Čiernom mori, ako aj v niektorých hlbokomorských vodách. zásoby rýb. Taliansku sa podarilo dostať za dva dni [...]

Čítaj viac

Opatrenia Valditaru na obnovu Po vyhlásení Dvora audítorov o kritických otázkach týkajúcich sa načasovania dosiahnutia cieľov v pláne PNRR pre materské školy a materské školy a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ministerstvo školstva a zásluh špecifikuje: Oneskorenie sa nahromadilo s odkazom [...]

Čítaj viac

V snahe ochladiť inflačný tlak zvýšenie úrokových sadzieb, o ktorých rozhodla ECB v tejto druhej časti roka – ku ktorým určite budeme musieť pripočítať nové zvýšenie, ktoré bude predstavené 15. decembra budúceho roka – bude mať za následok medzi 2023 a 2022 zvýšenie poplatkov za firemné úvery o približne 15 […]

Čítaj viac

Elektráreň Tataouine s inštalovaným výkonom 10 MW prispeje k procesu dekarbonizácie krajiny a k stratégii Eni nulovania emisií skleníkových plynov do roku 2050 Eni oznamuje začiatok výroby fotovoltaickej elektrárne v Tataouine v južnom Tunisku po pripojení. do národnej siete. Uvedenie na trh sa dnes oslavovalo […]

Čítaj viac

(Massimiliano D'Elia) Rusko, Spojené štáty, Čína a Európa súťažia o vybavenie svojich armád čoraz pokročilejšou výzbrojou. Nadradenosť vo vojenskej oblasti je jedným z hlavných cieľov súťaženia a presadzovania svojho vplyvu na medzinárodnej scéne, najmä po udalostiach rusko-ukrajinskej vojny, ktorá podkopala starú [...]

Čítaj viac

Príjem z občianstva bol predmetom rozsiahlej inštitucionálnej diskusie a mimoriadnej pozornosti médií, a to aj pri príležitosti preverovania zistených prípadov jeho neprimeraného vnímania. Kontrolný systém je mimoriadne zložitý aj vzhľadom na počet zapojených správ a načasovanie, ktoré treba dodržať pri overovaní požiadaviek, po […]

Čítaj viac

Šesť AW139, ktoré budú dodané v rokoch 2023 až 2024, sa pripojí k súčasnej flotile deviatich AW189. Zmluva na podporu nového pátracieho a záchranného programu Spojeného kráľovstva poskytuje ďalší dôkaz vynikajúcich schopností AW139. Približne tretina svetovej flotily AW139 sa každý deň zúčastňuje záchranných misií, [...]

Čítaj viac

Valditara: Je hrdý na to, že dodržal svoj záväzok“ „Učitelia, administratívni zamestnanci a vo všeobecnosti všetci pracovníci v školskom sektore dostanú tieto Vianoce nedoplatky na výplatných páskach viac ako 2.000 1,2 eur: hovoríme o publiku približne 850 milióna štátnych zamestnancov, vrátane viac ako XNUMX tisíc učiteľov. Som hrdý na to, že som nasledoval […]

Čítaj viac

Na budúci rok nie sú ekonomické prognózy obzvlášť ružové; v porovnaní s rokom 2022 je rast HDP a spotreby domácností predurčený k poklesu na nulu, čo prispeje k zvýšeniu počtu nezamestnaných, minimálne o 63 2023 jednotiek. Celkový počet nezamestnaných sa totiž v roku 2.118.000 dotkne kvóty XNUMX XNUMX XNUMX. V […]

Čítaj viac

PLT sa môže pochváliť portfóliom 1,6 GW obnoviteľnej kapacity v Taliansku a Španielsku a 90.000 100 maloobchodných zákazníkov Spoločnosť Plenitude podpísala dohodu o akvizícii XNUMX % PLT (PLT Energia Srl a SEF Srl a ich príslušných dcérskych spoločností a spoločností, do ktorých investuje), talianskej skupiny. integrovaná do výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a […]

Čítaj viac

 Kategórie pracovníkov, ktorí požiadali o prístup k jednorazovému príspevku ustanovenému vo vyhláške o pomoci (zákon č. 17 zo 2022. mája 50), kde bola žiadosť zamietnutá, môžu teraz podať žiadosť o opätovné preskúmanie. Výsledok žiadostí a súvisiace dôvody zamietnutia je možné nájsť na webovej stránke INPS prostredníctvom služby s názvom „Indennità una [...]

Čítaj viac

Premiér Meloni požiadal svojich poslancov o rýchlosť a serióznosť, aby s manéverom začali do konca roka. Návrh medzitým dostal pečiatku účtovníctva (sú tam finančné krytie, pozn. red.) a podpis prezidenta republiky. Poslanci väčšinovej koalície novinárom opakujú, že s [...]

Čítaj viac

Dôchodcovia ho začnú zbierať budúci štvrtok1; verejných a súkromných zamestnancov však v priebehu nasledujúcich troch alebo štyroch týždňov. Hovoríme o trinástkach a Výskumný úrad CGIA už urobil prvé prepočty: tento rok celková suma dosiahne 46,9 miliardy eur, z toho 11,4 „pohltia“ daňové úrady. Príjemcovia […]

Čítaj viac

Adolfo Urso, čerstvo po svojom mandáte pre vesmír, sa minulý utorok zúčastnil na ministerskom stretnutí ESA v Paríži spolu s predstaviteľmi európskych vlád s cieľom podporiť stratégie a investičné programy pre politiku v oblasti letectva na nasledujúce tri roky. Nová výzva, vesmír, priťahuje krajiny, ktoré viac ako ostatné investujú zdroje a […]

Čítaj viac

Iniciatívy sú súčasťou stratégie spravodlivého prechodu spoločnosti Eni na podporu dekarbonizácie afrických krajín Spoločnosť Eni dnes v Kigali podpísala štyri dohody s vládou Rwandy s cieľom vyvinúť spoločné inovatívne iniciatívy v oblasti poľnohospodárstva, ochrany jedinečných lesných ekosystémov, technológií a zdravia. . V sektore poľnohospodárstva bola dohoda podpísaná s […]

Čítaj viac

Prezident Mozambiku Filipe Jacinto Nyusi dnes navštívil a slávnostne otvoril komplex Coral-Sul FLNG, ktorý sa nachádza v ultra hlbokých vodách povodia Rovuma. Na inaugurácii sa zúčastnil minister nerastných zdrojov a energetiky Carlos Zacarias a predstavitelia vlády Mozambiku v sprievode delegácie Eni vedenej Guidom Bruscom, šéfom [...]

Čítaj viac

Siedmy ročník ABI Payments Show sa uskutoční od 23. do 25. novembra. Tieto tri dni odštartuje prezident ABI Antonio Patuelli, ktorý zajtra ráno otvorí plenárne zasadnutie venované téme „Európsky spôsob digitálnych platieb“. V piatok 25. novembra sa však Salone uzavrie […]

Čítaj viac

Včerajšie MsZ formálne schválilo obnovenie CCNL Vzdelávanie a výskum vyplývajúce z dohody medzi Ministerstvom školstva a zásluhovosti a sociálnymi partnermi. „Som spokojný, podarilo sa nám dodržať záväzok, ktorý som osobne dal s odbormi, priniesť schválenie zmluvy do tohto CdM, odomknúť [...]

Čítaj viac

Hoci ceny surovín v posledných mesiacoch klesajú, dovoz týchto produktov by mohol krajinu tento rok stáť minimálne o 80 miliárd eur viac ako v období pred pandémiou Covidu. Povedať, že je to Výskumný úrad CGIA. Ceny kovov a nerastov (hliník, železná ruda, meď, olovo, cín, […]

Čítaj viac

Budúci týždeň Rada ministrov vyhodnotí návrh nového finančného zákona, na ktorom sa včera dohodla na stretnutí, ktoré v Palazzo Chigi zvolala Giorgia Meloni medzi ministrom hospodárstva Giorgetti a dvomi podpredsedami vlády Salvinim a Tajanim. Je to asi 30 – 35 miliárd, ktoré treba dať na misku váh, aby sme pomohli Talianom zovretým [...]

Čítaj viac

Ministerstvo hospodárstva a financií oznámilo podrobnosti týkajúce sa druhej fázy osemnástej emisie BTP Italia, dlhopisu indexovaného podľa talianskej inflácie (index FOI, okrem tabaku – index spotrebiteľských cien pre rodiny robotníkov a úradníkov). , bez tabaku) so 6-ročnou splatnosťou. Druhá fáza, venovaná […]

Čítaj viac

(Andrea Pinto) Zdá sa, že sme svedkami futbalového derby, ale nie je to tak, pretože záujmy sú určite väčšie s dopadmi na ekonomiky konkurenčných krajín. Taliansko a Francúzsko sa snažia postaviť sa v rámci Európskej únie ako noví vedúci hráči vzhľadom na to, že Nemecko po ére Merkelovej začína vykazovať slabé známky [...]

Čítaj viac

Generálny riaditeľ ABI Giovanni Sabatini a vrchný zástupca generálneho riaditeľa Gianfranco Torriero sa dnes zúčastnili na stretnutí, ktoré zvolalo predsedníctvo Rady a ktorému predsedal minister pre európske záležitosti, juh a politiku súdržnosti a PNRR. Počas stretnutia generálny riaditeľ Sabatini zdôraznil, že PNRR predstavuje príležitosť […]

Čítaj viac

Zverejnená správa o daniach a odvodoch na sociálne zabezpečenie za január až september 2022 2022 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 54. Údaj uvedený v správe, ktorú mesačne pripravuje odbor [...]

Čítaj viac

Daňové zaťaženie v Taliansku, dané pomerom medzi daňovými príjmami a HDP, dosiahlo 43,8 percenta (Ekonomický a finančný dokument 2022. Aktualizácia. Revidovaná a integrovaná verzia. Rada ministrov zo 4. novembra 2022, strana 13); úroveň, ktorá sa nikdy predtým nedotkla. Úrad pre štúdie CGIA uvádza, že [...]

Čítaj viac

Eni, ako delegovaný prevádzkovateľ projektu Coral South v mene svojich partnerov v oblasti 4 (ExxonMobil, CNPC, GALP, KOGAS a ENH) informuje, že prvá zásielka skvapalneného zemného plynu (LNG) produkovaného na poli Coral v ultra - hlboko v povodí Rovuma sa práve začalo zo závodu na skvapalnený zemný plyn Coral Sul Floating [...]

Čítaj viac

Udržateľné financie na ochranu životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám, záväzok bánk pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj. Toto sú témy v centre školiaceho týždňa venovaného udržateľnosti a základnej podpore, ktorú bankový svet poskytuje pri prechode k ekologickejším a inkluzívnejším ekonomickým modelom, ktoré podporuje [...]

Čítaj viac

V období január – september 2022 boli daňové príjmy zistené na základe kritéria zákonnej spôsobilosti vo výške 378.845 37.086 mil. eur, čo predstavuje nárast o 10,9 XNUMX mil. eur v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (+ XNUMX %). Výrazný nárast tržieb zaznamenaný v sledovanom období ovplyvňujú najmä tri faktory: [...]

Čítaj viac

Prichádza novembrová daňová zápcha, ktorá bola pre daňové úrady vždy „najvďačnejším“ mesiacom v roku, od uzávierok 16. a 30. novembra v skutočnosti daňové úrady vyberú 69 miliárd eur. Podľa odhadu vypracovaného Úradom pre štúdie CGIA budú musieť najmä firmy zaplatiť DPH (19 miliárd), [...]

Čítaj viac

V októbri 2022 sa saldo štátneho sektora predbežne uzavrelo s požiadavkou 7.250 2021 mil., čo je mierne zlepšenie v porovnaní so zodpovedajúcou hodnotou z októbra 7.506, ktorá sa uzavrela s požiadavkou XNUMX XNUMX mil. Požiadavka na prvých desať mesiacov bežného roka je približne [...]

Čítaj viac

Na vyrovnanie sa s vysokými účtami pridelili v EÚ-27 iba výkonní predstavitelia Nemecka a Francúzska v absolútnom vyjadrení viac zdrojov, než aké zaviedla Draghiho vláda. Ak medzi septembrom 2021 až doteraz Berlín schválil výdavky za niekoľko rokov vo výške 264,2 miliardy eur, Paríž, na druhej strane, pridelil [...]

Čítaj viac

Inps bola poverená správou Garančného fondu na krytie úverového rizika spojeného s finančnými zálohami TFS / TFR bankami a finančnými sprostredkovateľmi na základe osobitnej dohody uzavretej 28. októbra 2020 medzi „Inštitútom, minister práce a sociálnych vecí, minister hospodárstva a [...]

Čítaj viac

Eni definitívne uzavrela nákup palmového oleja používaného v biorafinériách v Benátkach a Gele na výrobu hydrogenovaných biopalív. V posledných týždňoch dorazili najnovšie zásielky, ešte pred deklarovaným cieľom stať sa „bez palmového oleja“ do konca roku 2022. Biorafinérie Eni v Benátkach a Gele už poháňajú [...]

Čítaj viac

Verejná vyhláška o prístupe k zariadeniam na podporu investícií na rozvoj agropotravinárskej logistiky prostredníctvom zlepšenia logistickej kapacity prístavných oblastí je zverejnená na stránke MiPAAF, na ktorú je vyčlenených 150 miliónov eur na roky od roku 2022. do 2026 v rámci opatrenia PNRR „Rozvoj logistiky pre [...]

Čítaj viac

V roku 2021 bolo riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia rodín s hlavným príjmom zo samostatnej zárobkovej činnosti vyššie ako v domácnostiach, ktoré na druhej strane žijú z fixného platu. Tento výsledok, extrapolovaný Úradom pre štúdie CGIA o údajoch Istat, opäť raz svedčí o tom, že medzi talianskymi zamestnanými takzvanými zhodnými ľuďmi [...]

Čítaj viac

Plenitude, Benefit Company v úplnom vlastníctve Eni, ktorá je na trhu prítomná s unikátnym obchodným modelom, ktorý integruje výrobu z obnoviteľných zdrojov, predaj energie a veľkú sieť nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, spúšťa One to Zero Challenge. Cieľom tejto call100Innovation je nájsť inovatívne riešenia, ako čo najlepšie využiť integráciu [...]

Čítaj viac

Náklad vyšiel z prístavu Mombasa ako prvý z Afriky Prvý náklad rastlinného oleja na biorafináciu vyrobeného spoločnosťou Eni v Keni vyšiel z prístavu Mombasa smerujúceho do biorafinérie v Gele. Takto sa spúšťa dopravný a logistický systém, ktorý bude podporovať hodnotový reťazec v krajine, počnúc [...]

Čítaj viac

Všetky boli odložené na november, nebolo možné navrhnúť legislatívnu reakciu na drahú energiu, ktorá sa má predstaviť na nasledujúcom zasadnutí Európskej rady 20. a 21. októbra. Medzitým však existujú určité otvory: Nemec Olaf Scholz by po počiatočnej opozícii otvoril možnosť vytvorenia spoločného dlhu na vyrovnanie drahých účtov prostredníctvom [...]

Čítaj viac

Inflácia „žerie“ naše úspory: žihadlo vo výške minimálne 92 miliárd eur. Účty, ktoré vypracoval Úrad pre štúdie CGIA, vychádzajú z hypotézy, že talianske rodiny majú vo svojej úverovej inštitúcii rovnaké úspory ako na začiatku roka. Preto vzhľadom na odhadovaný rast inflácie na rok 2022 na úrovni 8 percent [...]

Čítaj viac

V období január – august 2022 boli daňové príjmy zistené na základe kritéria zákonnej spôsobilosti vo výške 343.704 40.692 mil. eur, čo predstavuje nárast o 13,4 XNUMX mil. eur v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (+ XNUMX %). Výrazný nárast tržieb zaznamenaný v sledovanom období ovplyvňujú najmä tri faktory: ťah [...]

Čítaj viac

V septembri 2022 sa saldo štátneho sektora predbežne uzavrelo s požiadavkou 15.400 2021 mil., v súlade so zodpovedajúcou hodnotou zo septembra 15.550, ktorá sa uzavrela s požiadavkou 49.150 XNUMX mil. Požiadavka na prvých deväť mesiacov bežného roka je približne XNUMX XNUMX [...]

Čítaj viac

Prezident Konžskej republiky, Denis Sassou Nguesso, sa dnes v Brazzaville stretol s generálnym riaditeľom Eni, Claudiom Descalzim, aby prediskutovali hlavné obchodné aktivity v krajine a ďalšie inovatívne iniciatívy v súlade so záväzkom spoločnosti pre spravodlivý prechod. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister pre uhľovodíky Bruno Jean Richard Itoua. [...]

Čítaj viac

Upozorňujeme, že pre domácich pracovníkov zaradených do INPS Manažment domácich pracovníkov 18. mája 2022, s jedným alebo viacerými aktívnymi vzťahmi k rovnakému dátumu, je termín na podávanie žiadostí o jednorazový príspevok stanovený „Výnosom o pomoci“ (tzv. Bonus 200 eur) je 30. september 2022. Áno [...]

Čítaj viac

Bez schválenia akýchkoľvek opatrení sľubovaných v tejto predvolebnej kampani bude musieť nová vláda aj tak nájsť do 31. decembra minimálne 40 miliárd eur; z toho 5 miliárd na rozšírenie účinkov proti drahej energii zavedenej minulý týždeň dekrétom Aiuti ter do decembra a ďalších 35 miliárd [...]

Čítaj viac

Verejná vyhláška o prístupe k zariadeniam na rozvoj agropotravinárskej logistiky v prospech podnikov je dostupná na webovej stránke MiPAAF v súlade so smernicami stanovenými vo vyhláške podpísanej ministrom Stefanom Patuanellim 13. júna minulého roku, ku ktorej sa 500 miliónov eur v rámci opatrenia PNRR „Rozvoj logistiky pre [...]

Čítaj viac

Spoločnosť ABI práve poslala spolupracovníkom na okamžitú žiadosť obežník s uvedením hlavných zmien zavedených zákonom, ktorým sa mení zákon o „pomoci a pomoci“, ktorý je dnes k dispozícii v úradnom vestníku. ABI hlási najmä zmeny vykonané v súvislosti s prideľovaním kreditov odvodených od stavebných bonusov v súvislosti s definíciou zodpovednosti. Nové […]

Čítaj viac

Dohoda medzi Ministerstvom poľnohospodárskej, potravinovej a lesnej politiky a Cassa Depositi e Prestiti bola dokončená na spustenie novej výzvy na predkladanie zmlúv v dodávateľskom reťazci, čo je hlavné opatrenie PNRR v prospech agropotravinárskeho sektora. zaviazaný [...]

Čítaj viac

Sociálna kampaň na zvýšenie povedomia o investičných líniách pre vzdelávanie, ktoré predpokladá Národný plán obnovy a odolnosti (Pnrr), prostredníctvom vyhradených príspevkov a postrehov. Kampaň "#PnrrIstruzione koľko toho vieš?" od zajtra sa spustí na sociálnych sieťach ministerstva s cieľom informovať a osloviť čo najširšie publikum. [...]

Čítaj viac

Podpora poľnohospodárskych a rybárskych spoločností so zásahmi na zníženie nákladov na poľnohospodársku naftu, dopravu a napájanie skleníkov a budov. Rada ministrov schválila vyhlášku o pomoci, ktorá obsahuje dôležité opatrenia požadované ministrom poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Stefanom Patuanellim na zmiernenie [...]

Čítaj viac

Nezaplatený boom: ak nezasiahneme adekvátnymi zdrojmi, 30 % rodín a MSP už do konca roka nemusí byť schopných platiť za elektrinu a plyn „Dedičstvo“, ktoré nová vláda nájde, je minimálne 35 mld. eur ako veno. Alebo skôr suma, ktorá by mala byť účtovaná do [...]

Čítaj viac

V Bologni sa flotila Enjoy, zdieľania vozidiel Eni, tiež stáva elektrickou predstavením mestských vozidiel XEV YOYO s výmenou batérií. Novinka bola dnes predstavená v Palazzo Gnudi za prítomnosti Valentiny Orioli, radkyne pre novú mobilitu magistrátu mesta Bologna, ktorá hovorila spolu s Giuseppem Riccim, generálnym riaditeľom Energy Evolution [...]

Čítaj viac

25 miliónov eur v prospech spoločností v záhradníckom sektore na zmiernenie účinkov nárastu cien energií v posledných mesiacoch vyplývajúceho zo súčasnej hospodárskej krízy vyvolanej rámcom medzinárodnej nestability v dôsledku vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Úradom ministerstva regionálnych vecí na získanie dohody bola zaslaná do [...]

Čítaj viac

Cieľ: Pozitívne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti dodávok plynu na celom svete Jeho Excelencia Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, minister priemyslu a pokročilých technológií Spojených arabských emirátov a generálny riaditeľ a generálny riaditeľ Národnej ropnej spoločnosti Abu Dhabi (ADNOC), a Claudio Descalzi, generálny riaditeľ Eni, sa dnes stretli [...]

Čítaj viac

Čína Si Ťin-pchinga na multilaterálnom summite v Samarkande - Uzbekistane v Šanghajskej organizácii pre spoluprácu (Sco) pravdepodobne nariadi víziu nového svetového poriadku, ktorý už teraz nebude jednostranný, s americkým štítkom. Po stretnutí predstaviteľov rozvíjajúcich sa krajín BRICS (Brazília, Rusko, India a Južná Afrika) v júli minulého roka na XIV. samite, ktorý [...]

Čítaj viac

Podľa odhadu vypracovaného Úradom pre štúdie CGIA, odstránením doteraz poskytovanej pomoci, zvýšenie cien elektriny a plynu, ktoré rodiny a podniky utrpia v tomto roku v porovnaní s rokom 82,6, predstavuje 2021 miliardy eur. aké ekonomické úsilie budú Taliani vyzvaní, aby podporili, aby čelili [...]

Čítaj viac

Táto akvizícia má silnú strategickú hodnotu a prispieva k ďalšiemu uspokojovaniu európskych potrieb plynu, ako aj k posilneniu prítomnosti Eni v Alžírsku Eni oznamuje akvizíciu prevádzok BP v Alžírsku, vrátane „In Amenas“ a „In Salah“, dvoch koncesií na výrobu. plynu (s pracovným podielom [...] resp

Čítaj viac

Energetický štít EÚ je to, o čom sa bude diskutovať tento týždeň a presne v stredu na stretnutí technikov a veľvyslancov 27 krajín vzhľadom na summit ministrov energetiky, ktorý je naplánovaný na budúci piatok. Medzi zvažovanými možnosťami je stanovenie stropu pre cenu plynu prichádzajúceho z Ruska s cieľom znížiť [...]

Čítaj viac

Saldo štátneho sektora sa v auguste 2022 predbežne uzavrelo s prebytkom 650 mil., čím sa zhoršilo o približne 8.400 2021 mil. Bez zaplatenia 9.050 8.954 miliónov EUR [...]

Čítaj viac

Fond Certares so spoločnosťami Delta a Air France-KLM vyhral exkluzívne vyjednávanie o akvizícii Ita Airways, preto sa vláda rozhodla rokovať s americkým fondom, ktorý je známy v spoločnom podniku s Delta a Air France-KLM. myšlienka ďalšieho konzorcia tvoreného rodinnou skupinou Aponte a nemeckým gigantom [...]

Čítaj viac

Eni zakúpila v období medzi 22. a 26. augustom 2022 n. 11.611.610 12,2939 142.752.510,81 vlastných akcií za váženú priemernú cenu 11 2022 eur za akciu v celkovej hodnote 144 XNUMX XNUMX eur ako súčasť splnomocnenia na nákup vlastných akcií schváleného valným zhromaždením spoločnosti Eni dňa XNUMX. mája XNUMX, ktoré už podlieha zverejneniu v zmysle umenie. XNUMX-bis [...]

Čítaj viac

„Výkyvy cien plynu a neustále silné výkyvy smerom nahor alebo nadol sú len dôkazom silných špekulácií, ktoré sa spustili po rusko-ukrajinskom konflikte. Na trhoch vyvolávajú len paniku, “- vyhlásil prezident FederPetroli Italia Michele Marseille pre medzinárodnú tlačovú agentúru LaPresse. „Cenový strop nemá [...]

Čítaj viac

Ak v dôsledku rastu cien elektriny a plynu mnohým podnikom hrozí zatvorenie, kým iné, „využívajúce“ túto veľmi negatívnu ekonomickú situáciu, zaznamenali ohromujúci obrat. To je prípad energetických spoločností prítomných v Taliansku, ktoré za prvých 5 mesiacov tohto roka zaznamenali nárast výnosov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 o [...]

Čítaj viac

Malé obce sú hybnou silou talianskej produktívnej ekonomiky (v tejto štúdii nie sú zahrnuté sektory poľnohospodárstva, finančného sprostredkovania, poisťovníctva a verejnej správy). V skutočnosti sa 20 percent talianskych spoločností a celkového počtu zamestnancov nachádza v administratívach s menej ako 41 XNUMX obyvateľmi, ktorí v tomto prípade nemajú [...]

Čítaj viac

-19,4 % v porovnaní s júnom 2022 -79,7 % v porovnaní s júlom 2021 Celkový počet hodín prepúšťania povolených v poslednom mesiaci júl bol 40,1 milióna, o 19,4 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci jún (49,7 milióna) a o 79,7 % menej ako v roku júla 2021, počas ktorého 198 [...]

Čítaj viac

Aj keď sú rozdiely medzi prognózami rastu jednotlivých regiónov minimálne, severovýchod opäť ťahá ekonomiku krajiny. V roku 2022 sa má HDP Benátska zvýšiť o 3,4 percenta. Žiadny iný taliansky región nie je nastavený lepšie. Hneď potom, čo uvidíme Lombardiu s 3,3 a [...]

Čítaj viac

Eni informuje, že od skupiny Exmar získala spoločnosť Export LNG Ltd, ktorá vlastní závod na plávajúce skvapalňovanie Tango FLNG. Závod bude využívať spoločnosť Eni v Kongu ako súčasť aktivít projektu rozvoja zemného plynu v bloku Marine XII v súlade so stratégiou Eni na zvýšenie zdrojov vlastného kapitálu v oblasti plynu. Tango [...]

Čítaj viac

Dekrét o rozvoji logistickej kapacity veľkoobchodných agropotravinárskych trhov pôsobiacich v agropotravinárskom, rybom, lesnom, kvetinárstve a škôlkarskom sektore podpísal minister pôdohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Stefano Patuanelli, na ktorý sa má vzťahovať 150 miliónov eur. sú vyčlenené. v kontexte opatrenia PNRR „Rozvoj logistiky pre agropotravinárstvo, rybolov a [...]

Čítaj viac

Včera bola v Rade ministrov schválená vyhláška o pomoci bis, ktorá obsahuje opatrenia navrhnuté ministrom poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Stefanom Patuanellim s cieľom reagovať na kritické problémy v sektore poľnohospodárstva a rybolovu v dôsledku núdzového sucha, ako aj sériu opatrení v oblasti energetiky, plynu a palív. Okamžite riešiť [...]

Čítaj viac

Pri príležitosti spustenia vinárskej kampane na roky 2022 – 2023 bola na webovej stránke Ministerstva poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva zverejnená zberová Vademecum ICQRF, kde môžu operátori sektora nájsť informácie o hlavných povinnostiach spoločností, referenčných normách a aplikačné ustanovenia. Vademecum obsahuje rozsiahlu ilustráciu nových pravidiel upravujúcich [...]

Čítaj viac

V júli 2022 sa saldo štátneho sektora predbežne uzavrelo s prebytkom 7.500 2.000 mil., so zlepšením o približne 2021 5.473 mil. Požiadavky na prvých sedem mesiacov bežného roka [...]

Čítaj viac

Nové investičné prahy pre sporiteľov, ktorí si zvolia Pir, individuálne plány sporenia. Nová infografika ABI vytvorená v spolupráci s bankami a spotrebiteľskými združeniami zúčastňujúcimi sa na projekte Trasparenza Semplice je venovaná hlavným funkciám a inováciám PIR. V rámci iniciatívy, ktorá okrem iného počíta so šírením [...]

Čítaj viac

Kontrast "čiernej" zvyšuje aj minimálnu mzdu Armáda nelegálnych pracovníkov prítomných v Taliansku nepozná krízu. Podľa najnovších dostupných údajov zo začiatku roka 2020 bolo v Taliansku 3,2 milióna nelegálnych pracovníkov. V absolútnom vyjadrení je sever oblasťou krajiny s najvyšším počtom nelegálnych pracovníkov, ktorý sa rovná [...]

Čítaj viac

Objednávky 7,3 miliardy EUR (+ 9,4 %), výnosy 6,6 miliardy EUR (+ 3,6 %), výnosy 418 miliónov EUR (+ 11,8 % oproti 1. hodine 2021 upravené), čistý zisk 267 miliónov EUR (+ 50,8 %). Pozitívna obchodná výkonnosť skupiny, dosiahnutá bez prispenia jednotlivých objednávok v obzvlášť významnej výške Pomer medzi objednávkami a výnosmi (kniha k faktúre)> 1 nevybavená objednávka vo výške 36,4 EUR [...]

Čítaj viac

Eni a SONATRACH dnes oznamujú ďalší objav v koncesii Sif Fatima II, ktorá sa nachádza v povodí North Berkine v alžírskej púšti. Prieskumný vrt Rhourde Oulad Djemaa Ouest-1 (RODW-1) vo výskumnom obvode Sif Fatima II je tretím vrtom kampane prieskumných vrtov. Viedlo to k objavu ropy a zemného plynu [...]

Čítaj viac

Leonardo a BAE Systems oznamujú priemyselnú spoluprácu medzi Talianskom a Spojeným kráľovstvom pre program Future Combat Air System Leonardo a BAE Systems analyzovali príležitosti pre priemyselnú spoluprácu medzi Talianskom a Spojeným kráľovstvom a dosiahli dohodu v rámci programu Future Combat Air System (FCAS) pre demonštračné lietadlo ako súčasť cesty spolupráce [...]

Čítaj viac

Iniciatíva v Keni predstavuje prvý integrovaný projekt na svete, ktorý začleňuje Afriku do vertikálneho dodávateľského reťazca biorafinácie a ponúka možnosti príjmu a prístup na trh tisíckam farmárov v degradovaných oblastiach. Eni dokončila výstavbu závodu na zber a lisovanie olejnatých semien (agri-hub) v Makueni v Keni a začala [...]

Čítaj viac

 „Dnešná vládna misia v Alžírsku je len posledným krokom v diplomatickej akcii prezidenta Draghiho. V posledných mesiacoch Taliansko opäť získalo svoju prirodzenú vedúcu úlohu v Stredozemnom mori. Návšteva Alžíru okrem opätovného potvrdenia pevných priateľských vzťahov medzi našimi krajinami umožňuje podpísanie bilaterálnych dohôd v [...]

Čítaj viac

Ako funguje Fond solidarity na hypotéky na kúpu prvého bývania, na aké hypotéky sa vzťahuje, ako sa k nemu dostať. To sú hlavné body infografiky „Pozastavenie splátok hypotéky na podporu rodín v ťažkostiach“, ktorej cieľom je poskytnúť občanom základné informácie o fungovaní nástroja. V digitálnom formáte tento [...]

Čítaj viac

Dekrét, ktorý 17. mája podpísal minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Stefano Patuanelli, bol včera zverejnený v úradnom vestníku, ktorým sa schvaľujú „Usmernenia pre plánovanie produkcie a využívania pôvodných lesných druhov“. Usmernenia poskytujú jednotný referenčný rámec pre riadenie rôznych [...]

Čítaj viac

Dekrét vo výške 80 miliónov eur podpísal minister pre politiku poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva pre odvetvia chovu hospodárskych zvierat, ktorých sa dotkol nárast cien surovín, vysoké náklady na energiu a priame a nepriame dôsledky konfliktu na Ukrajine. Ustanovenie, ktoré dostalo súhlas Konferencie štátov a regiónov minulého [...]

Čítaj viac

80 miliónov eur pre odvetvia chovu hospodárskych zvierat, ktoré sú ovplyvnené nárastom cien surovín, vysokými nákladmi na energie a priamymi a nepriamymi dôsledkami konfliktu na Ukrajine. Dohoda na Konferencii štátov a regiónov o návrhu vyhlášky bola dnes ratifikovaná na základe „Fondu pre rozvoj a podporu poľnohospodárskych a rybárskych reťazcov [...]

Čítaj viac

Viac ako 256,8 miliardy v hodnote žiadostí do Garančného fondu MSP; celkové objemy úverov garantovaných SACE dosiahli 42 miliárd eur Žiadosti o záruky na nové bankové úvery pre mikro, malé a stredné podniky predložené Garančnému fondu pre MSP vzrástli na viac ako 256,8 mld. [...]

Čítaj viac

Dnes bude zverejnené prvé štatistické observatórium pre univerzálnu jednotnú kontrolu (AUU), ktoré informuje o údajoch týkajúcich sa žiadostí o AUU predložených v období od januára do mája 2022 a platieb týkajúcich sa štvrťroka pôsobnosti od marca do mája 2022. Stredisko poskytuje prehľad základných štatistických informácií o príjemcoch opatrenia ao ich ekonomických hodnotách. Vypracovanie [...]

Čítaj viac

Nová dohoda medzi Versalis, chemickou spoločnosťou Eni, a Forever Plast, vedúcou talianskou spoločnosťou na európskej úrovni v sektore recyklácie plastov pre spotrebiteľov, ktorá je súčasťou projektu transformácie priemyselného areálu v Porto Marghera. Dohoda, ktorú dnes podpísali generálny riaditeľ Versalis Adriano Alfani a generálny riaditeľ Forever Plast Piersandro Arrighini, zabezpečuje [...]

Čítaj viac

Vykonávací dekrét, ktorým sa definujú kritériá na udelenie „kapitálového fondu na podporu excelentnosti talianskej gastronómie a agropotravinárstva“, dnes podpísal minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Stefano Patuanelli s rovnakým finančným zabezpečením. na celkovú sumu 56 miliónov eur, z toho 25 miliónov eur [...]

Čítaj viac

Rusko sa chystá „zmenšiť“ spoločný podnik na zemný plyn, čím ohrozí investície Shellu a dvoch japonských energetických spoločností. Dekrét, ktorý minulý štvrtok vydal prezident Vladimir Putin, sa týka projektu Sachalin-2 na ruskom Ďalekom východe, ktorý slúži ako vývozca skvapalneného zemného plynu do Japonska. Rozhodnutie […]

Čítaj viac

V roku 2021 Ústredná štátna správa (zahŕňa len ministerstvá a iné štátne orgány s účtovnou a finančnou autonómiou, ako napr. parlament, Predsedníctvo Rady ministrov, Dvor audítorov, Štátnu radu, daňové úrady a vzdelávacie inštitúcie všetkých úrovní) dostali od svojich dodávateľov [...]

Čítaj viac

Poľská spoločnosť v úplnom vlastníctve Leonarda bude pôsobiť ako hlavný dodávateľ, ktorý postaví výrobnú linku pre vrtuľníky v Poľsku s dodávkami v období 2023-2029. Profumo: „Dosiahnutie tohto kontraktu je ďalším dôkazom nášho záväzku neustáleho rozvoja spôsobilostí vrtuľníkov a miestneho dodávateľského reťazca s významnými výnosmi pre [...]

Čítaj viac

Postupy na implementáciu dvoch dekrétov podpísaných ministrom poľnohospodárskej, potravinárskej a lesnej politiky Stefanom Patuanellim boli ukončené podľa plánu, čím boli poskytnuté mimoriadne príspevky na posilnenie aktív organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, z r. „Naliehavé opatrenia na podporu podnikov a prevádzkovateľov [...]

Čítaj viac

„Zverejnením vyhlášky Agrisolare v úradnom vestníku môžeme konečne začať pracovať na podpore investícií do výstavby fotovoltaických systémov na strechách stajní a prístreškov fariem, ktorým v tomto konkrétnom momente čelíme, môžu pomôcť znížiť náklady a podporovať zavádzanie obnoviteľnej energie pre [...]

Čítaj viac

Plenitude (Eni) a HitecVision dnes oznamujú dohodu, ktorá zabezpečuje rozšírenie podnikania nórskeho spoločného podniku Vårgrønn, spoločnosti pôsobiacej v sektore obnoviteľnej energie. Cieľom týchto dvoch partnerov je upevniť prítomnosť Vårgrønn medzi najvýznamnejšími hráčmi v sektore veternej energie na mori s cieľom dosiahnuť 5 GW inštalovanej a sankcionovanej kapacity do roku 2030 a zamerať sa na [...]

Čítaj viac

Žiadosť o zaplatenie druhej splátky bola zaslaná Európskej komisii. Všetkých 45 cieľov a zámerov uvedených v Národnom pláne obnovy a odolnosti na prvý polrok 2022 bolo splnených v súlade s harmonogramom. Ministerstvo hospodárstva a financií preto zaslalo na európsku žiadosť Komisie týkajúcu sa platby druhého [...]

Čítaj viac

Na stránke INPS je aktívna online služba na podanie žiadosti o bonus 200 eur. Môžu sa uplatniť: pracovníci v domácnosti; držitelia koordinovaných a nepretržitých vzťahov spolupráce; sezónne, dočasné a prerušované; členovia penzijného fondu pre pracovníkov v zábavnom priemysle; príležitostní živnostníci bez DIČ; obchodným zástupcom na [...]

Čítaj viac

Rusko má problémy so splatením svojich nesplatených dlhopisov vo výške 40 miliárd dolárov po invázii na Ukrajinu 24. februára v dôsledku sankcií, ktoré krajinu fakticky vyčlenili z globálneho finančného systému a urobili z nej jej aktíva nedotknuteľnou pre mnohých investorov. Približne polovica rezerv [...]

Čítaj viac

Rusi postupujú, dobýjajú nové mestá po ich zničení: Mariupol, Severodoneck, Lysychansk a teraz sa sústreďujú na Kramatorsk. Putinove rakety opäť olizujú Kyjev, Charkov a Čerkasy, ale aj výcvikové strediská dobrovoľníkov v Ľvovskej oblasti. Veľká sedmička včera z Berlína sa rozhodla uplatniť embargo [...]

Čítaj viac

Obežník č. 73 z 24. júna 2022 na vyplatenie jednorazového príspevku vo výške 200 eur podľa „Výnosu o pomoci“ (zákon č. 50 zo 17. mája 2022). Opatrenie sa týka veľkého počtu občanov. Zamestnanci, verejní aj súkromní, vlastníci jedného alebo viacerých [...]

Čítaj viac

Obchod a stavebníctvo sú najkrehkejšie odvetvia. Latina, Ragusa, Trapani a Syrakúzy sú provincie v ťažkostiach Aj keď počet bankrotov zaznamenaných za posledné dva roky nie je príliš vysoký, riziko, že od budúcej jesene opäť vzrastie v znepokojujúcom rozsahu, je dosť pravdepodobné. Medzi zhoršením celkovej ekonomickej situácie – [...]

Čítaj viac

Gigant Jeffa Bezosa, píše forbes.it, oznámil, že do konca roka vytvorí v Taliansku 3 14 stálych pracovných miest, čím sa jeho celková pracovná sila zo 2021 17 zamestnancov v roku 50 zvýši na viac ako XNUMX XNUMX vo viac ako XNUMX talianskych lokalitách. S najväčšou pravdepodobnosťou kancelária Colleferro v provincii [...]

Čítaj viac

Prezident Angelo Vallerani: „Lombardské spoločnosti sú pripravené prijať výzvu vývoja nových podporných technológií pre ďalšie generácie leteckých systémov.“ „Lombardské letecké spoločnosti boli vždy prítomné a zohrávali vedúcu úlohu vo všetkých fázach historickej aeronautiky. Pomohli sme postaviť aspoň jeden kus z každého [...]

Čítaj viac

Eni kúpila v období medzi 13. a 17. júnom 2022 n. 3.409.602 12,9077 44.010.196,39 vlastných akcií pri váženej priemernej cene 11 2022 eur za akciu v celkovej hodnote 144 XNUMX XNUMX eur v rámci splnomocnenia na nákup vlastných akcií schváleného valným zhromaždením spoločnosti Eni dňa XNUMX. mája XNUMX, ktoré už podlieha zverejneniu podľa čl. XNUMX-bis [...]

Čítaj viac

Potrestal najmä juh Byrokracia „dusí“ aj obce, najmä veľmi malé. Najvyšší účet však platia občania, ktorí musia znášať dodatočné náklady na obyvateľa vo výške 251 EUR ročne, čo sa v celkovom vyjadrení blíži k 14,5 miliardám EUR. V skutočnosti, aby sa splnili požadované formality [...]

Čítaj viac

Spoločnosť QatarEnergy si spoločnosť Eni vybrala ako nového medzinárodného partnera pre rozšírenie projektu North Field East (NFE). Štátny minister pre energetické záležitosti, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti QatarEnergy Saad Sherida Al-Kaabi a generálny riaditeľ spoločnosti Eni Claudio Descalzi dnes počas oficiálneho ceremoniálu podpísali dohodu o partnerstve pre [...]

Čítaj viac

Vojna, ktorá, ako sa zdá, nemá dátum pre prímerie, prudký nárast cien energií ide ruka v ruke so zvýšením inflácie a znížením úrokových sadzieb, ktoré náhle vyhlásila ECB, všetko prvky, ktoré nič nesľubujú. dobré na budúcu jeseň, zavrieť do politických volieb v roku 2023. Ubezpečiť [...]

Čítaj viac

 Eni, ako Area 4 Upstream Delegated Operator v mene partnerov ExxonMobil, CNPC, GALP, KOGAS a ENH, oznamuje, že zavádzanie uhľovodíkov v Coral Sul, továrni na zemný plyn, bolo bezpečne spustené Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) od r. Coral South field pri pobreží Mozambiku. S [...]

Čítaj viac

Gazprom, ktorý čelí dennej požiadavke spoločnosti Eni na plyn v objeme približne 63 miliónov metrov kubických, oznámil, že dodá len 50 % požadovaného množstva. Samotná Eni oznámila údaje, o ktorých v odpovedi na požiadavky talianskej spoločnosti Gazprom informoval, že dodá len 65 % [...]

Čítaj viac

Viac ako 251,6 miliardy v hodnote žiadostí do Garančného fondu MSP; celkové objemy úverov garantovaných SACE dosahujú 36,4 mld. eur Žiadosti o záruky na nové bankové úvery pre mikro, malé a stredné podniky podané do Garančného fondu pre MSP vzrástli na viac ako 251,6 mld. [...]

Čítaj viac

Minister Stefano Patuanelli podpísal 14. júna 2022 ministerský výnos, ktorým sa ustanovuje nástroj agropotravinárskych logistických zmlúv ako súčasť opatrenia „Rozvoj logistiky pre sektory agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesníctva, kvetinárstva a škôlok“, na ktoré sa vzťahujú zdroje 500 miliónov eur je vyčlenených na fondy [...]

Čítaj viac

„S mimoriadnym uspokojením beriem na vedomie dohodu, ktorú dnes ráno dosiahli radní pre poľnohospodárstvo regiónov a autonómnych provincií o návrhu na prídel ministerstva pôdohospodárstva, prostredníctvom ktorého sa o 16 rokov uvoľní viac ako 5 miliárd eur na podporu. intervencie rozvoja vidieka obsiahnuté v strategickom pláne politiky [...]

Čítaj viac

Minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Stefano Patuanelli dnes v Luxemburgu vystúpil pri príležitosti zasadnutia Európskej únie Agrifish, na ktorom sa okrem rôznych tém diskutovalo aj o postupe prác na novom nariadení o zemepisných označeniach. Patuanelli uviedol, že prvky by mali byť ocenené [...]

Čítaj viac

Nedávno musela Draghiho vláda uplatniť špeciálne právomoci zlatej moci, aby zablokovala zahraničný predaj talianskych podnikateľských klenotov. Legislatívna vyhláška č.21/2012 znamená prechod z režimu zlatej akcie na zlatú mocenskú sústavu. Umožňuje výkon osobitných právomocí, pokiaľ ide o všetky spoločnosti, ktoré vykonávajú významné činnosti [...]

Čítaj viac

Ilustrovaná distribúcia regionálnych fondov na zavlažovanie Na konferencii štátov a regiónov sa dosiahla dohoda o dôležitých opatreniach, ktoré si veľmi želá minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Stefano Patuanelli a ktoré sú určené na podporu a rozvoj poľnohospodárskych dodávateľských reťazcov so zelenou pre sériu zmien týkajúcich sa mimoriadneho plánu regenerácie olív v Puglii [...]

Čítaj viac

Plenitude dnes v Miláne, v botanickej záhrade Brera, predstavuje svoju inštaláciu Feeling the Energy, vytvorenú v rámci výstavy „Design Re-Generation“, ktorú organizuje časopis INTERNI pri príležitosti FuoriSalone 2022. Inštalácia navrhnutá štúdiom international design and innovation CRA - Carlo Ratti Associati v spolupráci s Italo Rota sa venuje mnohým [...]

Čítaj viac

Rusko a Ukrajina produkujú len tretinu svetovej pšenice a jačmeňa, no väčšina z nich sa predáva africkým krajinám, ktoré z nich dovážajú 40 % svojej potreby, kým Rwanda, Tanzánia a Senegal dosahujú 60 %, Egypt 80 %. Zmrazenie obilia stálo Kyjev 11 % [...]

Čítaj viac

Konečne nejaké dobré správy. V pondelok 6. júna Taliani, očividne čisto teoreticky, „končia“ s platením daní a sociálnych odvodov štátu a od utorka sa tak začína takzvaný deň daňovej slobody. V porovnaní s rokom 2021 prichádza tento rok Talianmi najočakávanejšia „schôdzka“ o deň skôr. Po chvíli […]

Čítaj viac

Viac ako 20 miliónov prídavkov vyplatených za prvé 3 mesiace O jednorázový a univerzálny príspevok požiadal INPS 8.091.275 5.049.157 30 detí, čo zodpovedá 1,6 322.414 XNUMX žiadostiam zaslaným k XNUMX. máju. Priemerný počet detí na jednu žiadosť je XNUMX. Ďalších XNUMX XNUMX šekov už bolo vyplatených príjemcom [...]

Čítaj viac

Prezident Antonio Patuelli a generálny riaditeľ Giovanni Sabatini pri príležitosti účasti komisára Gentiloniho v Rade Talianskej bankovej asociácie vyjadrili veľké uznanie programu Next Generation EÚ a zdôraznili, že „Európsky program predstavuje zásadný obrat v európskom politiky: po prvýkrát je spoločná menová politika [...]

Čítaj viac

Spolupráca medzi Eni a XEV sa po spustení zdieľania elektromobilov Enjoy v Turíne rozširuje a zameriava sa na stratégiu dekarbonizácie. Obe spoločnosti v skutočnosti podpísali dohodu o spolupráci s cieľom preskúmať oblasti spolupráce týkajúce sa výskumu a vývoja systémov udržateľnej mobility schopných znížiť [...]

Čítaj viac

Dôsledky vojny na Ukrajine k dnešnému dňu spôsobia zníženie HDP o 24 miliárd reálnych eur v tomto roku, čo zodpovedá strate priemernej kúpnej sily každej talianskej rodiny vo výške 929 eur. Na územnej úrovni budú najviac postihnuté rodiny s bydliskom v Trentino Alto Adige (-1.685 XNUMX eur), [...]

Čítaj viac

Ministerstvo hospodárstva a financií (MEF) oznamuje, že od pondelka 20. do štvrtka 23. júna 2022 bude vydaná nová emisia BTP Italia, štátneho dlhopisu indexovaného podľa národnej miery inflácie určenej pre individuálneho sporiteľa. Charakteristika Cenného papieru zostáva väčšinou rovnaká ako v predchádzajúcich vydaniach. Správy […]

Čítaj viac

(Massimiliano D'Elia) Dôsledky vojny na Ukrajine pociťujeme globálne. Ak sa v Afrike blížime ku kolapsu s nepredvídateľným vývojom nestability v dôsledku nedostatku pšenice a obilnín z Ukrajiny a Ruska, v mnohých iných krajinách účinky sankcií uvalených na Rusko uvoľňujú akúsi [...]

Čítaj viac

Tie hlavné a stále platné majú len niečo málo cez štyridsať a za posledné tri roky (2020-2022) sa odhaduje, že budú stáť štát minimálne 113 miliárd eur (presnejšie 112,7). Hovoríme o bonusoch, ktoré do značnej miery zaviedli poslední dvaja vedúci pracovníci na riešenie negatívnych ekonomických účinkov spôsobených pandémiou a vojnou [...]

Čítaj viac

Solenova, spoločný podnik Eni a Sonangol zameraný na rozvoj projektov obnoviteľnej energie, položil základný kameň výstavby fotovoltaického projektu v Caraculo v provincii Namibe. Ide o prvú solárnu elektráreň v Angole. Ceremoniálu sa zúčastnil minister nerastných surovín, ropy a zemného plynu Diamantino Azevedo, guvernér [...]

Čítaj viac

Úvery a likvidita pre domácnosti a podniky: viac ako 245,4 miliardy v hodnote žiadostí do Garančného fondu MSP; celkové objemy úverov garantovaných SACE dosahujú 35,2 miliardy eur Predložené žiadosti o záruky na nové bankové úvery pre mikro, malé a stredné podniky vzrástli na viac ako 245,4 miliardy [...]

Čítaj viac

Procedúra otvárania účtov v Gazprom Bank sa začala bez akceptovania jednostranných zmien existujúcich zmlúv Eni, vzhľadom na blížiace sa termíny platieb stanovené na niekoľko najbližších dní, začala procedúry súvisiace s otvorením dvoch bežných účtov denominovaných v Gazprom Bank. K, jeden v eurách [...]

Čítaj viac

(Massimiliano D'Elia) Blízko k novým termínom platieb za plyn Moskve, EÚ pravdepodobne našla predbežné riešenie otázky platby vzácneho uhľovodíka v rubľoch: komunitné spoločnosti budú môcť podporovať podmienky Kremeľ bez porušenia sankcií. Zaplatili ste sumu v eurách alebo dolároch s [...]

Čítaj viac

Ruská invázia a jej dôsledky na Ukrajine, globálna potravinová bezpečnosť podkopaná prebiehajúcou geopolitickou krízou, trvalo udržateľné potravinové systémy, poľnohospodárska obchodná krajina a agropotravinárske dodávateľské reťazce. To sú témy v centre ministerského stretnutia G7, ktoré sa konalo v Stuttgarte 13. a 14. mája a ktoré [...]

Čítaj viac

Bola zverejnená správa o alokácii a vplyve na rok 2022 (správa o ekologickom prideľovaní a vplyve BTP za rok 2022) čistých výnosov získaných prostredníctvom zelených emisií BTP z roku 2021 [1], ktorá ilustruje alokáciu príjmov z vyššie uvedených emisií v súlade s kritériami stanovené v „Rámci pre vydávanie zelených štátnych dlhopisov“ a tam, kde už [...]

Čítaj viac

USA-Taliansko: Senátor Pacifico (CI), „spoločná história a dedičstvo, potrebné opatrenia na ochranu talianskych firiem a rodín pred krízou“ „Summit medzi Bidenom a Draghim posilňuje už aj tak pevné vzťahy medzi Talianskom a Spojenými štátmi, čo potvrdzuje naše hlavný spojenec. Naše krajiny majú spoločnú históriu a dedičstvo: naše hodnoty [...]

Čítaj viac

Minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Stefano Patuanelli sa dnes zúčastnil na podujatí organizovanom spoločnosťami Origin Italia, Qualivita a McDonald's „Talianska kvalita v menu McDonald's – produkty CHOP a CHZO v rade My Selection“, na ktorom boli predstavené nové vynikajúce ingrediencie. , vďaka spolupráci ochranných konzorcií Aceto Balsamico [...]

Čítaj viac

Svet samostatnej zárobkovej činnosti teraz zažíva pomalú agóniu. Ekonomické dopady spôsobené Covidom boli veľmi ťažké. Od februára 2020, mesiaca pred vypuknutím pandémie, do marca tohto roku, podľa posledného prieskumu Istatu, ubudlo samostatne zárobkovo činných osôb o 215-tisíc kusov. Ak pred 2 rokmi boli [...]

Čítaj viac

180 miliónov na prístup k zárukám Ismea na úvery malým a stredným poľnohospodárskym a rybárskym spoločnostiam, ktoré zaznamenali nárast nákladov na energie, palivá či suroviny počas roku 2022, refinancovanie „Fondu na rozvoj a podporu poľnohospodárskych podnikov , rybolov a [...]

Čítaj viac

V mesiacoch január až marec 2022 boli daňové príjmy zistené na základe kritéria spôsobilosti na právne úkony vo výške 113.402 13.621 mil. eur, čo predstavuje nárast o 13,7 XNUMX mil. eur v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (+ XNUMX %). Výrazný nárast zaznamenaný v tomto štvrťroku je ovplyvnený prenesením pozitívnych účinkov na výnosy a [...]

Čítaj viac

Viac ako 242,9 miliardy v hodnote žiadostí do Garančného fondu MSP; celkové objemy úverov garantovaných SACE dosahujú 34,5 mld. eur Žiadosti o záruky na nové bankové úvery pre mikro, malé a stredné podniky podané do Garančného fondu pre MSP vzrástli na viac ako 242,9 mld. [...]

Čítaj viac

Minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Stefano Patuanelli dnes v Rimini vystúpil na slávnostnom otvorení MacFrut2022 zameraného na témy rozvoja medzinárodných trhov a najmä Afriky, potravinovej bezpečnosti a podpory udržateľnosti a procesov zlepšovania logistiky. Minister Patuanelli, ktorý otvoril inauguračné podujatie, zdôraznil, ako [...]

Čítaj viac

Zameranie na bezpečnosť potravín, ekonomickú a sociálnu udržateľnosť a označovanie potravín Bezpečnosť potravín, ekonomickú a sociálnu udržateľnosť, označovanie potravín. Týmito otázkami sa zaoberal minister pôdohospodárstva Stefano Patuanelli na inaugurácii CIBUS – 21. medzinárodnej potravinárskej výstavy prebiehajúcej v Parme. Na otváracej konferencii CIBUS, na ktorej sa zúčastnili [...]

Čítaj viac

Minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Stefano Patuanelli sa zúčastní slávnostného otvorenia najvýznamnejších talianskych agropotravinárskych a ovocných a zeleninových veľtrhov na 21. ročníku Cibusu v Parme a v stredu na MacFruit 2022 v Rimini. Minister Patuanelli vystúpi na otváracej konferencii Cibusu s názvom „Ekonomická a sociálna zodpovednosť talianskeho agropotravinárskeho priemyslu – ako [...]

Čítaj viac

Stav záväzkov z bežného účtu z obchodného styku našej verejnej správy (VS) neustále rastie: v roku 2021 posledný prieskum prezentovaný v posledných dňoch (Eurostat, „Poznámka k stavu pasív obchodných úverov a preddavkov“, - 23. apríla 2022) , dosiahol rekord 55,6 miliardy eur. Číslo, ktoré v porovnaní s našimi [...]

Čítaj viac

Konferencia štátov a regiónov včera dosiahla dohodu o dôležitých opatreniach, ktoré si veľmi želá minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Stefano Patuanelli, zameraných na podporu a rozvoj poľnohospodárskeho sektora. Hlavné opatrenia sa týkajú trvania stratégie podpory pre organizácie výrobcov ovocia a zeleniny, ktorej termín sa posúva na rok 2025, zber [...]

Čítaj viac

Minister poľnohospodárstva, výživy a lesníctva Stefano Patuanelli a minister poľnohospodárstva, lesov a vodného hospodárstva Republiky Severné Macedónsko Ljupco Nikolovski dnes podpísali Memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva medzi Talianskom a Severným Macedónskom. Podpísaná dohoda má [...]

Čítaj viac

Eni a IVECO, značka Iveco Group NV (MI: IVG) a priekopník v oblasti úžitkových vozidiel s alternatívnym pohonom, dnes oznamujú, že podpísali Letter of Intent (LoI): obe spoločnosti spojili svoje schopnosti, aby preskúmali možnú spoluprácu v oblasti udržateľnej mobility. iniciatívy v sektore úžitkových vozidiel v Európe a urýchliť proces [...]

Čítaj viac

Fiškálna brzda sa musí znovu zaviesť Podľa DEF (Ekonomický a finančný dokument predložený Rade ministrov 6. apríla 2022) taliansky štát vyberie v roku 2022 na daniach a odvodoch o 39,7 miliardy viac ako vlani. Táto predpoveď, uvádza CGIA Studies Office, zjavne nemôže brať do úvahy dôsledky, ktoré Covid a [...]

Čítaj viac

Boj proti zmene klímy a jej účinkom a podpora udržateľného rastu činností. Záväzok bánk podporovať spoločnosti, ktoré sa vydajú na cestu k organizačným a obchodným modelom založeným na udržateľnosti, ide ruka v ruke so starostlivejším riadením informácií týkajúcich sa environmentálnych a sociálnych vplyvov [...]

Čítaj viac

Plenitude (Eni) oznamuje, že bude investovať do EnerOcean, SL, španielskej spoločnosti, ktorá vyvíja W2Power, inovatívnu technológiu pre plávajúce veterné farmy. Dohoda je štruktúrovaná ako dlhodobé partnerstvo zamerané na implementáciu technológie W2Power ako konkurencieschopného riešenia pre rozvoj sektora plávajúcej veternej energie na mori na celom svete. Vďaka dvom veterným turbínam namontovaným na [...]

Čítaj viac

Za prítomnosti ministra zahraničných vecí Konžskej republiky Jeana-Clauda Gakossa, ministra zahraničných vecí Luigiho di Maia a ministra pre ekologickú transformáciu Roberta Cingolaniho, ministra pre uhľovodíky Konžskej republiky Bruna Jeana Richarda Itouu , a generálny riaditeľ Eni, Claudio Descalzi, dnes v Brazzaville podpísali predbežnú zmluvu o [...]

Čítaj viac

Na stole: situácia v oblasti obstarávania, rast cien agropotravinárskych výrobkov, ukrajinská kríza a svetová potravinová kríza Väčšia koordinácia krajín južnej Európy, aby mohli čeliť rizikám pre agropotravinársky sektor, ktoré vyplývajú z krízy v ukrajinskom kvadrante, čo má dôsledky dôsledky na agropotravinárske systémy, vnútroštátne a európske opatrenia, ktoré sa majú vykonať na podporu príjmov [...]

Čítaj viac

Ak vlani daňové zaťaženie v Taliansku dosiahlo historické maximum 43,5 percenta HDP, v roku 2022 je naopak predurčené k poklesu na 43,1 percenta. Vďaka tomu iba 7. júna (deň pred tým, čo sa stalo v roku 2021) oslávia Taliani dlho očakávaný deň oslobodenia [...]

Čítaj viac

Nové nálezy ropy a zemného plynu v koncesii Meleiha pridávajú 8.500 8.500 barelov ropného ekvivalentu k produkcii Eni oznamuje nové nálezy ropy a zemného plynu v koncesii Meleiha v egyptskej Západnej púšti za približne XNUMX XNUMX barelov/deň ropného ekvivalentu. Objavy už boli spojené a uvedené do výroby v súlade s [...]

Čítaj viac

Prezidentka EGAS Magdy Galal a generálny riaditeľ Eni pre prírodné zdroje Guido Brusco dnes v Káhire podpísali rámcovú dohodu, ktorá umožní maximalizovať produkciu plynu a export LNG. Cieľom tejto dohody je podporiť vývoz egyptského plynu do Európy, a najmä do Talianska, v kontexte [...]

Čítaj viac

Za prítomnosti prezidenta Alžírskej republiky Abdelmadjida Tebbouna a predsedu Rady Maria Draghiho, prezidenta Sonatrachu Toufika Hakkara a generálneho riaditeľa Eni Claudio Descalzi dnes podpísali v Alžíri dohodu, ktorá Eni umožní zvýšiť množstvá plynu prepravovaného cez plynovod TransMed / Enrico Mattei, ako súčasť zmlúv [...]

Čítaj viac

Prvé dva vrtuľníky boli katarským vzdušným silám dodané z Leonardovho výrobného závodu v Benátkach Tessera 31. marca. Katarské letectvo je jedným z operátorov, ktorí používajú obe verzie (TTH a NFH) NH90 na rôzne pozemné a námorné aplikácie. Leonardo pôsobí ako hlavný [...]

Čítaj viac

Posilnenie opatrení v oblasti bezpečnosti potravín, navrhovaná revízia režimu zemepisných označení, revízia nariadenia o využívaní pôdy a žiadosť dvanástich krajín vrátane Talianska o aktiváciu mimoriadnej dočasnej podpory v rámci rozvoja vidieka (EPFRV) ako odpoveď na súčasnú krízu a jej [...]

Čítaj viac

GreenIT, spoločný podnik medzi Plenitude a CDP Equity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, a CI IV, fond spravovaný Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), podpísali dohodu o výstavbe dvoch plávajúcich pobrežných veterných fariem na Sicílii a Sardínia , obe sa nachádzajú viac ako 35 km od pobrežia, s kapacitou [...]

Čítaj viac

V mesiacoch január až február 2022 boli daňové príjmy zistené na základe kritéria spôsobilosti na právne úkony vo výške 79.036 12.376 mil. eur, čo predstavuje nárast o 16,8 XNUMX mil. eur v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (+ XNUMX %). Výrazný nárast zaznamenaný v dvojmesačnom období je ovplyvnený jednak prenosom pozitívnych vplyvov na príjmy, jednak [...]

Čítaj viac

Rodiny a firmy v kríze. Francesca Intermite z CasaImpresa žiada o predĺženie a splátky „Existuje približne 58.000 XNUMX priečinkov, ktorým v týchto dňoch vyprší platnosť. Miestne dane a clá, ktoré ťažia na pleciach rodín a firiem z Taranta, ktoré sa už ocitli v ťažkostiach. Prezidentka CasaImpresa Taranto, Francesca Intermite, je hovorkyňou problému, ktorý [...]

Čítaj viac

Generálny riaditeľ Eni Claudio Descalzi sa stretáva s alžírskym premiérom Aymenom Benabderrahmanem, ministrom energetiky Mohamedom Arkabom a generálnym riaditeľom spoločnosti Sonatrach Toufikom Hakkarom Stretnutia sú súčasťou iniciatív na posilnenie partnerstva medzi Sonatrachom a Eni. Hlavnými riešenými problémami bola produkcia zemného plynu a vývoz cez plynovod [...]

Čítaj viac

Dlh talianskych domácností rastie (súhrn zahŕňa: hypotéky a lízing; osobné pôžičky, pôžičky proti platovému prideleniu, otvorenie bežného účtu úveru (vo všeobecnosti formy spotrebiteľského úveru); sú zahrnuté aj iné technické formy pôžičiek, ktoré, ako je uvedené napr. Bank of Italy, nie sú uvedené v štatistikách (napríklad kreditné karty, [...]

Čítaj viac

Ministerstvo poľnohospodárskej, potravinárskej a lesnej politiky oznamuje, že 31. marca 2022 Európska komisia postúpila oznámené pripomienky k Strategickému plánu poľnohospodárskej politiky na roky 2023-2027, ktorý Taliansko oznámilo 31. decembra 2021. finále procesu vypracovanie strategických plánov, ktoré musia byť schválené [...]

Čítaj viac

Minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Stefano Patuanelli podpísal dekrét, ktorým sa zriaďuje telematický register obilnín, v ktorom sa musia zaznamenávať operácie nakladania a vykladania obilnín v rámci implementácie zákona o rozpočte na rok 2021. produkcia obilnín prítomná na národnom území, dňa [...]

Čítaj viac

"Nie sme trochu znepokojení správami, akokoľvek všeobecne predvídateľnými, ktoré súvisia s mnohými nezaplatenými účtami zo strany rodín a firiem." Francesca Intermite, prezidentka združenia zamestnávateľov CasaImpresa, komentuje údaje zaznamenané v tomto konkrétnom momente na celom území štátu a že ľudia žijú agresívnejším spôsobom na komplikovanom území, akým je Iónske. [...]

Čítaj viac

Versalis a Novamont posilňujú svoje partnerstvo s cieľom posilniť synergie v kľúčovom sektore pre ekologickú transformáciu, akým je napríklad zelená chémia, pričom využívajú to, čo bolo doteraz vybudované, aby maximalizovali svoj vplyv a využili nové príležitosti. Záväzok voči Matrìca je znovu potvrdený – spoločný podnik založený v roku 2011 medzi Versalis a Novamont v [...]

Čítaj viac

Zelená pre zálohy na platby SPP 2022 Termín na predkladanie žiadostí o pomoc zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky na rok 16 je stanovený na 2022. mája 2022 a 1. júna 2022 na vykonanie zmien žiadostí. Stanovuje to vyhláška podpísaná ministrom poľnohospodárskej politiky Stefanom Patuanellim, [...]

Čítaj viac

Zvukový sprievodca o tom, čo sa mení v oblasti bankových a platobných služieb odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie, je online. Audiosprievodca, ktorý vyvinuli ABI – Talianska banková asociácia a UICI – Talianska únia nevidiacich a slabozrakých Onlus APS v spolupráci s Národným centrom hovorenej knihy UICI, je koncipovaný jednoducho a [...]

Čítaj viac

Minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Stefano Patuanelli podpísal dekrét, ktorý poskytuje smernice potrebné na spustenie opatrenia „Parco Agrisolare“, na ktoré sú z fondov PNRR vyčlenené prostriedky vo výške 1,5 miliardy eur. 40 % zdrojov je vyhradených na financovanie projektov, ktoré sa majú uskutočniť v [...]

Čítaj viac

Jednou z najdôležitejších výziev našej doby je posunúť ekonomiku smerom k udržateľnejším modelom na environmentálnej aj sociálnej úrovni: na to je nevyhnutné zamerať sa na proces definovaný ako ekologický a digitálny prechod, cestu, ktorá môže zlepšiť konkurencieschopnosť a vplyv. ochrana životného prostredia rôznych ekonomických realít so zameraním na vysokú [...]

Čítaj viac

Silný nárast dotovaných vzťahov v roku 2021: + 96 % v porovnaní s rokom 2020 a + 156 % v porovnaní s rokom 2019 Nábory a zmluvné zmeny uskutočnené vďaka daňovým úľavám boli v roku 775.000 2019 8,3 (z 2020 milióna celkových aktivácií); v roku 6,4 prekročil jeden milión jednotiek (zo 2021 milióna celkových aktivácií), zatiaľ čo v roku XNUMX [...]

Čítaj viac

Spojené štáty, aby pomohli Európe pri energetickej kríze a nezávislosti od ruského plynu, to je návrh generálneho riaditeľa JpMorgan Jamieho Dimona. Pre Dimona, zdroje blízke spisu, vysvetlil ANSA, že plán podľa vzoru historického balíka pomoci, ktorý začali Spojené štáty americké v roku 1948 s cieľom prispieť k obnove Európy, je naliehavo potrebný [...]

Čítaj viac

Dôchodky platné k 1. januáru 2022 sú 17.749.278 13.766.604 77,6, z toho 3.982.674 22,4 218,6 (195,4 %) charakteru sociálneho zabezpečenia a 23,2 48,4 XNUMX (XNUMX %) sociálneho charakteru. Celková ročná suma predstavuje XNUMX miliardy eur, z toho XNUMX miliardy podporia dôchodkové fondy a XNUMX miliardy sociálne fondy. XNUMX % dôchodkov sa vypláca [...]

Čítaj viac

Spoločnosť vyvinie námorné operačné stredisko na koordináciu operácií na mori. Dohoda je súčasťou programov a aktivít MBDA v krajine Technológie pre úplné situačné povedomie, podporujúce celý reťazec velenia a schopné zvýšiť úroveň spolupráce medzi ozbrojenými silami a národnými agentúrami Už 25 rokov [...]

Čítaj viac

Dôsledky rusko-ukrajinského konfliktu na trh s potravinami a implementácia strategických plánov SPP v centre záujmu Rady EÚ pre poľnohospodárstvo Situácia na agropotravinárskom trhu po rusko-ukrajinskom konflikte a identifikácia opatrení zameraných na zaručenie potravinová bezpečnosť v „EÚ po kríze: toto boli ústredné body Rady EÚ pre poľnohospodárstvo [...]

Čítaj viac

Eni a Air Liquide uzavreli dohodu o spolupráci zameranú na vyhodnocovanie riešení dekarbonizácie, sústredených na priemyselné sektory, ktoré je ťažké znížiť, v stredomorskom regióne Európy. Obe spoločnosti spájajú svoje sily spojením svojich konsolidovaných zručností a know-how, aby umožnili zachytávanie, agregáciu, prepravu a trvalé ukladanie CO2. Zachytenie [...]

Čítaj viac

Eni a Sonatrach oznamujú významný nález ropy a súvisiaceho plynu v koncesii Zemlet el Arbi, v povodí Severného Berkina v Alžírsku Eni a Sonatrach oznamujú dôležitý nález ropy a súvisiaceho plynu v koncesii Zemlet el Arbi, v povodí Severného Berkina v Alžírsku. púštne alžírske. Koncesiu prevádzkuje Spoločná [...]

Čítaj viac

Moskva podľa správ Interfaxu varuje, že proti ukrajinským vojenským cieľom použila "ďalšiu hypersonickú strelu". Zatiaľ čo „Kyjevská nezávislosť“ obviňuje ruské vojenské sily z toho, že presunuli „tisícky ukrajinských civilistov“ do „táborov“, kde sa „kontrolujú“ ich mobilné telefóny a dokumenty a potom „deportujú do vzdialených miest Ruska“. Ale na Telegrame úrady [...]

Čítaj viac

V Rade ministrov súhlasili s prerokovaním dlhov agropotravinárskych spoločností a prenosným daňovým dobropisom na drahé palivá Rada ministrov schválila dôležité opatrenia proti drahej energii a opatrenia na podporu sektorov najviac postihnutých ukrajinskou krízou. Najmä tri opatrenia poľnohospodárskeho záujmu schválené dňa [...]

Čítaj viac

Boli schválené národné certifikačné predpisy pre udržateľnosť vinárskeho sektora. Dekrét, ktorý očakávajú najmä všetci prevádzkovatelia v sektore, systematizuje osvedčené postupy a skúsenosti vykonávané v oblasti udržateľnosti vo vinárskom sektore prostredníctvom rôznych systémov certifikácie trvalo udržateľnej kvality fungujúcich na národnej úrovni. Dodávateľský reťazec [...]

Čítaj viac

Premiér Sanchez otvorí konanie. Rím. 16. marca 2022 - Ministerka práce a sociálnych vecí Andrea Orlando bude zajtra, vo štvrtok 17. marca, v Madride na Ministerskej konferencii o sociálnej ekonomike, ktorú organizuje podpredsedníčka vlády a ministerka práce a sociálneho hospodárstva. Španielska, Yolanda Diaz, pri príležitosti desiateho [...]

Čítaj viac

Vyhláška ministra Stefana Patuanelliho, ktorou sa riadia kritériá, metódy a postupy na implementáciu dodávateľského reťazca a okresných zmlúv plánovaných doplnkovým fondom k PNRR, bola uverejnená v úradnom vestníku. Toto ustanovenie umožní konkrétne realizovať zmluvy dodávateľského reťazca, pričom sa podrobne vymedzí predbežný postup, postup hodnotenia [...]

Čítaj viac

INPS v spolupráci s Bank of Italy spustilo vyplácanie jednorázového šeku za prvý mesiac pre približne 5 miliónov zvýhodnených detí, čo sa týka približne 3 miliónov žiadostí podaných v období od 1. januára do 28. februára 2022. Prvé kredity budú dostupné rodinám. od 16. marca a platby [...]

Čítaj viac

San Donato Milanese, 14. marca 2022 – Eni, integrovaná energetická spoločnosť, a Sixth Street, jedna z popredných investičných spoločností na svete, dnes oznámili, že dosiahli dohodu o predaji 49 % akcií spoločnosťou Eni na Sixth Street. konala v Enipower. Enipower so 6 plynovými elektrárňami a jednou elektrárňou [...]

Čítaj viac

Cieľom Leonarda je dobyť európske vedúce postavenie v obrannej elektronike pomocou päťročného plánu rastu a rozvoja, ktorý kladie taliansky priemyselný systém do centra pozornosti. Najmä Leonardo prostredníctvom divízie elektroniky – asi 13.000 8.500 ľudí, z toho viac ako 18 XNUMX v Taliansku a XNUMX centier technologickej dokonalosti na národnej úrovni, ktoré sa venujú [...]

Čítaj viac

Riziko nie je bezprostredné, ale nebezpečenstvo, že naša ekonomika pomaly skĺzne k tejto dokonalej búrke, je veľmi vysoké. Hovoríme o stagflácii, pre väčšinu ľudí neznámom termíne aj preto, že sa vyskytuje len zriedka, alebo keď ekonomickú stagnáciu sprevádza veľmi vysoká inflácia, ktorá zvyšuje mieru nezamestnanosti. DO […]

Čítaj viac

Prevádzkovateľ, ktorý je už používateľom helikoptér Leonardo, bude používať štyri AW609 na úlohy VIP / firemnej a komunálnej dopravy, aby podporil svoje spojenia bod-bod po celom svete. „AW609 bude bezprecedentným príspevkom k revolúcii v mobilite a leteckej prevádzke pre viaceré typy z [...]

Čítaj viac

V centre problému palív, ktoré ovplyvňujú námorníctvo Dnes popoludní sa konalo stretnutie národného stola o rybolove s obchodnými združeniami, odbormi a zástupcami sektora. Za Mipaaf sa zúčastnili podtajomník Francesco Battistoni, vedúci oddelenia Francesco Saverio Abate a riaditeľ Riccardo Rigillo. Na objednávku [...]

Čítaj viac

Je to prímerie, ale obliehanie pokračuje. Včera prvé kolo rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, pričom Putin vyzval na neutralitu Kyjeva a uznanie ruskej suverenity nad Krymom. "Našli sme body, v ktorých je možné nájsť spoločnú reč," tvrdí Moskva. Kyjev potvrdzuje, že sa uskutoční druhé kolo [...]

Čítaj viac

Eni a Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Mozambickej republiky (MADER) dnes podpísali dohodu o spolupráci a rozvoji poľnohospodárskych projektov v Mozambiku zameraných na produkciu olejnatých semien a rastlinných olejov, ktoré sa majú použiť ako agrobioprodukty pre výroba biopalív. Podľa dohody Eni a MADER vyhodnotia [...]

Čítaj viac

Videokonferencia sa dnes popoludní uskutočnila medzi ministrom hospodárstva a financií Danielem Francom a ukrajinským ministrom financií Serhijom Marčenkom. Počas rozhovoru minister Franco vyjadril pevné odsúdenie talianskej vlády za ruskú agresiu proti Ukrajine. Talianska vláda zaplatila 110 [...]

Čítaj viac

Po 107.588 31 čestných vyhláseniach podaných k 1. januáru minulého110 bude musieť štát so Superbonusom vo výške 20 percent znášať náklady vo výške niečo vyše 12,2 miliárd eur. Ak vezmeme do úvahy, že v Taliansku je takmer 2 milióna obytných budovXNUMX, odhadujeme, že toto opatrenie má doteraz [...]

Čítaj viac

Eni spustila výrobu vývojového projektu Ndungu Early Production (EP) v bloku 15/06 v hlbokých vodách Angoly prostredníctvom plávajúcej produkčnej, skladovacej a vypúšťacej jednotky Ngoma (FPSO). Spustenie Ndungu EP je ďalším príkladom toho, ako Eni Angola v plnej spolupráci s Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) a [...]

Čítaj viac

Dekrét, ktorým sa ustanovuje metodika prideľovania fondu pre jazdecké zariadenia určené pre dostihové spoločnosti spravujúce dostihové dráhy, ktoré otvorili svoju činnosť v roku 2021, podpísal štátny námestník pre poľnohospodárstvo s delegovaním na konské dostihy Francesco Battistoni. (Livorno a Palermo). Fond zriadený [...]

Čítaj viac

Eni New Energy US Inc získava od BayWa re prevádzkovú fotovoltaickú elektráreň s výkonom približne 266 MW a projekt skladovania približne 200 MW / 400 MWh v štádiu vývoja v Texase Eni plyn a elektrina - Plenitude prostredníctvom svojej americkej dcérskej spoločnosti Eni New Energy US Inc expanduje svoje portfólio od [...]

Čítaj viac

Environmentálna a sociálna udržateľnosť, výživa budúcnosti, potreba spájať kultúru potravín a kvalitu surovín, tvárou v tvár čoraz náročnejším globálnym výzvam, v ktorých sa stretávajú tí, ktorí budú schopní využiť príležitosti, ktoré ponúka digitálny a environmentálny prechod prostredníctvom inovácií prežiť technologické. Toto sú témy, ktoré sú stredobodom návštevy ministra [...]

Čítaj viac

Hoci včera Draghiho vláda schválila nové opatrenie vo výške 6 miliárd eur na zmiernenie drahých účtov, v prvej polovici tohto roka budú musieť domácnosti a podniky ešte znášať zvýšenie o 33,8 miliardy eur. O účtovníctvo sa staral študijný úrad CGIA. Ako […]

Čítaj viac

Výzva na prístup k financovaniu – komponent 31 – pre opatrenie „Parco Agrisolare“ bude zverejnená do 2022. marca, v úplnom súlade s termínmi stanovenými na prvý štvrťrok 2.1 na implementáciu národného plánu obnovy a odolnosti. vo výške 1,5 miliardy eur. Cieľom je podporiť [...]

Čítaj viac

Zelená od CIPESS za pridelenie 900 miliónov eur na pokrytie časti príspevku na dotované financovanie dodávateľských reťazcov a okresných zákaziek na základe 30 % zostatkových zdrojov Revolvingového fondu na podporu podnikania a investície do výskumu (FRI ). Schválenie pôžičky je [...]

Čítaj viac

„Pracujeme na posilnení záruk a odstránení úskalí homologizácie poľnohospodárskej výroby“ Minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Stefano Patuanelli dnes hovoril pri prezentácii XNUMX. správy Ismea-Qualivita, ktorá sa konala v Cavour Room na MiPAAF. Správu predniesli Cesare Mazzetti a Mauro Rosati, v uvedenom poradí prezident a riaditeľ [...]

Čítaj viac

Odhaduje sa, že v prvom štvrťroku tohto roka budú musieť firmy zaplatiť za elektrinu a plyn o 2019 miliardy eur viac ako v roku 14,7 (predpandemický rok). Odstránením z tejto sumy 1,7 miliardy zmierňujúcich opatrení, ktoré vláda zaviedla v posledných týždňoch, budú musieť spoločnosti v prvom štvrťroku 2022 [...]

Čítaj viac

Spomalenie oživenia, riziko zastavenia niektorých výrobných liniek, energeticky najnáročnejšie odvetvia zrazené na kolená: obraz situácie v oblasti, ktorý sa objavil počas poslednej Generálnej rady Univy „Zvýšenie cien energií je dostať nás do krízy. Tento jav dosahuje také úrovne, že vážne riskujeme záplavy [...]

Čítaj viac

Na konferencii štátnych regiónov bola dosiahnutá dohoda o dekréte, ktorým sa vinárskemu sektoru v rámci Fondu pre rozvoj a podporu sektora poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry vyčleňuje 25 miliónov eur na realizáciu kampaní na šírenie informácií, školenia a informácie Kanál a distribúcia HO.RE.CA a financovanie [...]

Čítaj viac

Leonardo and Vertical Aerospace ("Vertical") (NYSE: EVTL), dôležitá spoločnosť v leteckom a technologickom sektore, priekopník letectva s nulovými emisiami, dnes oznámila, že dosiahli dohodu o spoločnom vývojovom programe týkajúcom sa návrh, výroba, testovanie a dodávka kompozitných trupov elektrických lietadiel Vertical VX4. Vertical a Leonardo budú spolupracovať [...]

Čítaj viac

Patuanelli: v PSN existuje veľa zásahov na podporu cnostných praktík na dosiahnutie neutrality Krátkodobé a strednodobé opatrenia, pravidlá potrebné na ukladanie oxidu uhličitého v prírode s použitím primeraných postupov hospodárenia s pôdou a inovatívnych technologických riešení a odmeňovanie poľnohospodárov, ktorí dosahujú dôležité míľniky z hľadiska zmierňovania [...]

Čítaj viac

Podporte elektrickú mobilitu menších obcí na talianskom území poskytnutím infraštruktúry, ktorá vám umožní objavovať krásu mnohých dedín s cestovaním s nulovými emisiami. Toto je cieľ dohody medzi Be Charge, spoločnosťou Eni na plyn a ľahké palivo (ktorá čoskoro zmení svoj názov na Plenitude) a Asociáciou krajín s oranžovou vlajkou, ktorá [...]

Čítaj viac

DPH, odišli živnostníci, remeselníci, obchodníci, drobní živnostníci aj živnostníci registrovaní na zákazky či pokladne. Tvoria svet nezávislej práce, profesijnú kategóriu, ktorú Covid najviac zasiahol. Za posledné dva roky sa táto populácia mikropodnikateľov výrazne znížila: v skutočnosti chýba 321 XNUMX pracovníkov. Ak v [...]

Čítaj viac

(od Massimiliana D'Elia) Našťastie je tam Tap. Pamätajte na staré príslovie: „myš s jednou dierou žije málo a zle“. Plynovod Tap, proti ktorému sa pred časom postavila časť talianskej politiky (M5S), je dnes možno tou najlepšou iniciatívou, akú mohla naša krajina presadzovať a preukazuje nezvyčajnú predvídavosť. Kohútik, ktorý [...]

Čítaj viac

Víno, označovanie potravín, lesné hospodárstvo a rybolov sú stredobodom stretnutia Bilaterálne stretnutie ministra poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Stefana Patuanelliho a slovinského náprotivku Josžeho Podgoršeka sa dnes uskutočnilo na zámku Dobra v Slovinsku. Niekoľko bodov v centre pozornosti stretnutia, od možných spoločných opatrení na podporu sektora vína, […]

Čítaj viac

Strategický plán SPP na roky 2023 – 2027 predložený Európskej komisii po dlhej diskusii s hospodárskymi a sociálnymi partnermi zavádza jednotnú stratégiu prostredníctvom priamych platieb, spoločných organizácií trhu, rozvoja vidieka a PNRR. Cieľom NSP je zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v [...]

Čítaj viac

Miera zhoršenia úveru je v roku 2,1 na historickom minime (2021 %) a očakáva sa, že sa v roku 2022 zvýši v dôsledku ukončenia mimoriadnych opatrení. V roku 2023 opäť klesnú Po dosiahnutí minima 2021 % v roku 2,1 sa v roku 2022 očakáva zvýšenie toku nových nesplácaných úverov spoločností na 3,8 %. Vzostup [...]

Čítaj viac

LANXESS, líder v sektore špeciálnych chemikálií, a Matrìca, spoločný podnik Versalis (Eni) a Novamont, podpísali dohodu o výrobe biocídov z obnoviteľných surovín. Zo závodov v Porto Torres (Sassari) budú od januára 2022 suroviny z obnoviteľných zdrojov získavané z rastlinných olejov, ktoré LANXESS využije na výrobu [...]

Čítaj viac

Desivé nárasty v posledných mesiacoch sa nedotkli len elektriny a plynu, ale aj motorovej nafty. Ak pred rokom bola cena nafty na pumpe 1,35 za liter, dnes je to rovných 1,65 eura (+ 22,3 percenta). Preto náklady na plnú nádrž pre jedno vozidlo [...]

Čítaj viac

Eni oznamuje začiatok spolupráce s Holcim zameranú na vývoj inovatívnej technológie na využitie CO2 v logike cirkulárnosti a dekarbonizácie. Technológia vyvinutá spoločnosťou Eni je založená na karbonizácii minerálov na báze kremičitanov horečnatých a proces je schopný vyrobiť materiál, v ktorom [...]

Čítaj viac

ABI a generálni tajomníci Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin v rámci prebiehajúcej spoločnej analýzy otázok súvisiacich s pandémiou Covid-19 upravili opatrenia v bankovom sektore na ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníčok/pracovníčok a zákazníčok v banke vzhľadom na vývoj zdravotnej situácie a regulačné opatrenia [...]

Čítaj viac

Partnerstvo umožní spoločnostiam zapojeným do prác na zefektívnení budov získať finančnú podporu na spustenie staveniska a využiť daňový úver. Skupina Montepaschi sa pripája k spoločnosti Eni gas and Electric ako finančný partner, ktorý bude čoskoro sa stane Plnitude a Harley & Dikkinson na podporu spoločností, ktoré [...]

Čítaj viac

Dom môže predstavovať východiskový bod smerom k udržateľnej ekonomike a pre nové sociálne a environmentálne povedomie. V tomto procese je úloha bankového sektora ešte zásadnejšia, pretože prispieva k posilňovaniu trhových rovnováh, podporuje ekonomický rast a finančnú stabilitu. S touto víziou Abi podporuje iniciatívu Energy Efficient Mortgage Label, [...]

Čítaj viac

Hoci vláda za tento prvý štvrťrok vyplatila rodinám a podnikom na pomoc s vysokými účtami dobrých 5,5 miliardy eur, táto suma, žiaľ, zostáva úplne nedostatočná na zmiernenie dodatočných nákladov, ktoré budú musieť tento rok utrpieť. -domáci používatelia. Je jasné, že je potrebné urobiť oveľa viac. V skutočnosti na [...]

Čítaj viac

Hoci vláda za tento prvý štvrťrok vyplatila rodinám a podnikom na pomoc s vysokými účtami dobrých 5,5 miliardy eur, táto suma, žiaľ, zostáva úplne nedostatočná na zmiernenie dodatočných nákladov, ktoré budú musieť tento rok utrpieť. -domáci používatelia. Je jasné, že je potrebné urobiť oveľa viac. V skutočnosti v porovnaní s [...]

Čítaj viac

50 miliónov na ochranu chovov ošípaných pred rizikom kontaminácie vírusom zodpovedným za africký mor ošípaných a na odškodnenie prevádzkovateľov v sektore ošípaných poškodených blokádou pohybu zvierat a vývozu spracovaných produktov, čím sa podporia spoločnosti poškodené škody spôsobené morom ošípaných. Bolo schválené, dnes v Rade [...]

Čítaj viac

Prezident ABI Antonio Patuelli a mimoriadny splnomocnenec vlády pre rekonštrukciu zemetrasenia v roku 2016 Giovanni Legnini zaslali list so spoločným podpisom predsedovi vlády a príslušným ministrom, aby požiadali o urýchlené prijatie predĺženia pozastavenia splátky hypoték a iných úverov týkajúcich sa budov, ktoré sú stále neobývateľné po [...]

Čítaj viac

Nové pravidlá pre Pakt stability v Európe, to je ambiciózna výzva pre Úniu, ktorá zápasí s ťažkosťami svojich členov, ktorí zvýšili svoj verejný dlh a nedodržali 3-percentnú hranicu (deficit / HDP), ktorá je momentálne pozastavená z dôvodu pandémie. . Čo je Pakt stability? Ide o dohodu [...]

Čítaj viac

Eni prostredníctvom Eni gas e luce, ktorá sa tento rok stane Plnitude, získala grécku spoločnosť Solar Konzept Greece („SKGR“) od Solar Konzept International, ktorej väčšinovým vlastníkom je Aquila Capital, udržateľná investičná a developerská spoločnosť so sídlom v Hamburg, Nemecko. SKGR vlastní vývojovú platformu pre fotovoltaické elektrárne v Grécku. Portfólio SKGR zahŕňa […]

Čítaj viac

Dohoda o akvizícii v hodnote 346 miliónov eur bola podpísaná ako súčasť taliansko-rakúskej dohody G2G zameranej na posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami a na definovanie strategického partnerstva v oblasti helikoptér. Profumo: „Sme pripravení prispieť k tomu dôležitý program G2G prostredníctvom najmodernejšieho technologického riešenia a [...]

Čítaj viac

Finproject, spoločnosť Versalis (Eni), získala certifikát ISCC Plus na výrobu zlúčenín a produktov z trvalo udržateľných surovín Finproject, spoločnosť Versalis (Eni), získala certifikáty ISCC-PLUS vo svojich priemyselných lokalitách v Marche a Abruzzo pre bio, biokruhové, kruhové zložené a bio, biokruhové, kruhové plastové výrobky získané pomocou [...]

Čítaj viac

V období január – november 2021 boli daňové príjmy zistené na základe kritéria právnej spôsobilosti vo výške 441.477 47.831 mil. eur, čo predstavuje nárast o 2020 12,2 mil. eur v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 (+ 2020 %). Porovnanie medzi prvými jedenástimi mesiacmi roku XNUMX a mesiacmi zodpovedajúceho obdobia roku XNUMX stále ukazuje [...]

Čítaj viac

„Po rokoch investícií nielen do ekonomických zdrojov, ale aj do záväzku senzibilizovať verejnú mienku, politiku a miestne komunity, dnes vďaka slovám ministrov Giancarla Giorgettiho (MISE) a Roberta Cingolaniho (MITE) začíname vidieť otvárame sa obrovským možnostiam využívania talianskych energetických zdrojov a naše výzvy sa stávajú konkrétnymi. Máme sa dobre [...]

Čítaj viac

V porovnaní s rokom 2019 predstavujú dodatočné náklady, ktoré talianskym firmám v tomto roku vzniknú z dôvodu zvýšenia ceny taríf za elektrinu, takmer 36 miliárd eur. Faktom je, že za 3 roky sa náklady na účty za elektrinu pre firmy takmer zdvojnásobili. Desivé zvýšenie, ktoré spolu so zvýšením cien plynu prinúti [...]

Čítaj viac

Ministerstvo poľnohospodárskej, potravinovej a lesnej politiky predložilo Európskej komisii Národný strategický plán implementácie a koordinácie programov SPP na roky 2023 – 2027 po tom, čo ho minister Stefano Patuanelli v uplynulých dňoch ilustroval všetkým zúčastneným stranám, naposledy na tabuľku partnerstva. Plán zavádza [...]

Čítaj viac

Databáza ministerstva financií mení technológiu. Do 28. februára budú musieť VO skonsolidovať údaje týkajúce sa 31. 12. 2019 Jednoduchšie a priamejšie metódy aktualizácie nehnuteľností vo vlastníctve orgánov verejnej správy so zavedením prístupu „nepretržitého prieskumu“, ktorý orgánom verejnej správy umožní zapojené do oznamovania iba zmien týkajúcich sa [...]

Čítaj viac

Ministerstvo hospodárstva a financií oznamuje, že poverilo Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA a JP Morgan AG mandátom na syndikované umiestnenie nového 30-ročného benchmarku BTP – splatnosť 1. septembra 2052 Transakcia sa uskutoční v blízkej budúcnosti v súvislosti s [...]

Čítaj viac

Prezident Talianskej bankovej asociácie Antonio Patuelli a generálny riaditeľ Giovanni Sabatini zaslali list predsedovi Rady ministrov Mariovi Draghimu, príslušným ministrom a guvernérovi Bank of Italy, s ktorým je dôležité, aby sa všetky podporné opatrenia pre podniky plánované [...] opätovne potvrdili v plnom rozsahu a včas

Čítaj viac

"Samozrejme dúfam, že so začiatkom predajnej sezóny môžeme hovoriť o oživení, ale bohužiaľ to nie je to, čo očakávam." Angelo Pignatelli, CasaImpresa Taranto v odevnom sektore, najprv zhodnotí uplynulé mesiace a potom urobí neružovú predpoveď na nadchádzajúce časy. „Boli to najhoršie Vianoce, možno aj najťažšie [...]

Čítaj viac

Francúzsko a Nemecko budú protagonistami v roku 2022, Paríž prevezme predsedníctvo európskeho semestra a Berlín prevezme predsedníctvo G7. Je potrebné vyriešiť mnoho uzlov, od pandémie po klimatickú núdzovú situáciu, od strategického kontrastu s Ruskom a Čínou až po hospodársky rast. Nemecko chce zo skupiny G7 urobiť „predchodcu klimaticky neutrálneho hospodárstva a spravodlivého sveta“, [...]

Čítaj viac

Americké úrady požiadali dve najväčšie telekomunikačné spoločnosti, AT&T a Verizon, aby odložili zavedenie nových frekvenčných pásiem 5G o dva týždne. Termín, pôvodne naplánovaný na 5. december, už bol posunutý na 5. januára, ale Airbus a Boeing sa nedávno vrátili, aby vyjadrili svoje „znepokojenie“ [...]

Čítaj viac

V centre tohto manévru je riadenie rizík a posilnenie talianskych agropotravinárskych a gastronomických reťazcov Posilnenie poľnohospodárskych, rybárskych a akvakultúrnych dodávateľských reťazcov, zrodenie Národného vzájomného fondu na krytie rizík katastrof a dvoch fondov na podporu investícií do kapitálu tovar a pri zdokonaľovaní CHOP, CHZO [...]

Čítaj viac

Nárast elektriny a plynu bude mať veľmi vážne dôsledky na zamestnanosť. Uviedol to CGIA Studies Office, ktorý odhaduje, že v Taliansku je v energeticky náročných sektoroch prítomných najmenej 500 2022 zamestnancov, ktorí by v dôsledku nárastu účtov mohli počas prvých šiestich mesiacov roku XNUMX dočasne zostať doma. ...]

Čítaj viac

Minister Patuanelli podpisuje dekrét o rozdelení 10 miliónov eur pre menšie dodávateľské reťazce Minister Stefano Patuanelli včera podpísal dekrét, ktorým sa riadia kritériá a metódy prideľovania zdrojov Fondu na ochranu a oživenie chovu včiel, pivovarníctva, konope a orechy. [...]

Čítaj viac

Od vzdelávacích záhrad po workshopy o obnoviteľných zdrojoch energie bolo vyčlenených 102 miliónov prostriedkov PON na otázky ekologickej transformácie a environmentálnej výchovy Bolo zverejnené oznámenie PON: žiadosti od 11. januára na získanie zdrojov Celkovo 102 miliónov eur na propagáciu témy ekologického prechodu a štúdium environmentálnej výchovy na štátnych školách [...]

Čítaj viac

Po názore vyjadrenom Konferenciou štátov a regiónov podpísal minister Stefano Patuanelli dva dekréty týkajúce sa rozdelenia kompenzačných zásahov za škody spôsobené prírodnými katastrofami a nepriaznivými klimatickými udalosťami poľnohospodárskym podnikateľom v oblasti výroby, podnikových štruktúr, infraštruktúry a rekultivácie. Tvorba. Výbery z Fondu solidarity [...]

Čítaj viac

Spolupráca medzi Ministerstvom hospodárstva a financií a Cassa Depositi e Prestiti umožní ústredným správam a miestnym orgánom využívať poradenské služby a služby technickej pomoci na dosiahnutie cieľov Národného plánu obnovy a odolnosti Ministerstvo hospodárstva a financií (MEF) a [...]

Čítaj viac

Pre pokladnicu budú tento rok určite Vianoce so všetkým, pod stromčekom si totiž nájde „prekvapenie“ v hodnote 513,5 miliardy eur. Toto je výška daňových príjmov v roku 2021. Aby som bol jasný: mnohí daňovníci tento „darček“ neurobili srdcom, no môžeme povedať, že drvivú väčšinu „stálo“ úsilie, pot a veľa [...]

Čítaj viac

Leonardo podpísal zmluvu s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) s cieľom navrhnúť, vyvinúť, postaviť, overiť a prevádzkovať, pod technickú zodpovednosť bezpečnostného úradu ESA, nové operačné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (C-SOC) agentúry. Ide o kľúčovú infraštruktúru pre Európu, ktorá bude funkčná od roku 2024 s cieľom chrániť európske vesmírne zdroje pred kybernetickými hrozbami a [...]

Čítaj viac

Dnes podpísaná zmluva v Alžíri o opätovnom spustení výroby v povodí Berkine a dohoda o iniciatívach v oblasti dekarbonizácie, ktoré ďalej posilňujú prítomnosť Eni v krajine. Generálny riaditeľ spoločnosti Sonatrach Toufik Hakkar a generálny riaditeľ spoločnosti Eni Claudio Descalzi dnes podpísali v Alžíri za prítomnosti ministra energetiky a [...]

Čítaj viac

Budúci pondelok a utorok budú dva dni „nočnej mory“ pre talianskych podnikateľov, ktorí budú vyzvaní, aby dodržali najnáročnejší daňový termín roka. Medzi vyplatením záloh Ires a Irap Irpef a náhradnou daňou za činnosti s paušálnou sumou, CGIA Studies Office odhaduje, že spoločnosti budú musieť zaplatiť do štátnej pokladnice [...]

Čítaj viac

V prezidentskom sídle Castelporziano sa vo štvrtok 9. decembra o 09.30 v Trophy Room uskutoční podujatie organizované Ministerstvom poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva „Zelená architektúra v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky“. Minister Stefano Patuanelli bude diskutovať o zelených profiloch, ktoré zaviedla nová SPP s modelom „zelenej architektúry“ v [...]

Čítaj viac

V popoludňajšom workshope s odborníkmi a sociálnymi partnermi Budúci pondelok 06. decembra 2021 (11:120) v Ríme sa v CNEL uskutoční tlačová konferencia na predstavenie jednotného kódexu pre národné kolektívne pracovné zmluvy, ustanoveného zákonom, ktorým sa mení vyhláška o zjednodušení (zákon 20/XNUMX), ktorým sa pridelenie prideľuje CNEL, ktorá spravuje a [...]

Čítaj viac

Fondazione Politecnico di Milano a Politecnico di Milano spolu s Edisonom, Eni a Snam vytvorili platformu pre vývoj technológií súvisiacich s vodíkom, novým energetickým vektorom pre dekarbonizáciu Spoločná výskumná platforma medzi univerzitami a spoločnosťami na štúdium vývoja energetický vektor, ktorý môže poskytnúť [...]

Čítaj viac