Súťaž učiteľov náboženstva, zriadená tabuľka ministerstva - CEI

Spoločný pracovný stôl medzi ministerstvom školstva (MŠ) a Talianskou biskupskou konferenciou (CEI) sa začal pre štúdium rôznych otázok týkajúcich sa výučby katolíckeho náboženstva a pre vymedzenie dohody o budúcom výberovom konaní pre Učitelia náboženstva požadovaní školským dekrétom schváleným v decembri minulého roka.

Dnes ráno sa prvé stretnutie, ktoré sa konalo v atmosfére absolútnej spolupráce, za prítomnosti zástupcov ministerstva a biskupskej konferencie. Stolom predsedá Dr. Lucrezia Stellacci, poradkyňa ministra Lucia Azzolina.

Súťaž bude vyhlásená do roku 2020. Musí však predchádzať, ako to vyžaduje decembrová vyhláška, dohode medzi MI a CEI.

Tabuľka bude sledovať priebeh dohody s cieľom uzavrieť ju v krátkom čase a potom pokračovať v príprave oznámenia. Toto umožní ministerstvu pokračovať v vydávaní oznámenia o výberovom konaní v predpokladanom čase na pokrytie miest pre výučbu katolíckeho náboženstva, ktoré budú neobsadené a dostupné v priebehu nasledujúcich troch rokov. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dekrétu z decembra týkajúce sa posúvania všeobecných zásluh predchádzajúcej súťaže.

Súťaž učiteľov náboženstva, zriadená tabuľka ministerstva - CEI