Sudcovská súťaž pre 400 miest: písomné testy 17., 18., 19. mája

Minister spravodlivosti Carlo Nordio podpísal ministerskú vyhlášku, ktorou sa stanovujú termíny písomných testov výberového konania na 17 riadnych miest sudcov na 18., 19. a 2023. mája 400, vyhláseného na 18. októbra 2022. Uskutočnia sa 15. a 16. mája predbežné operácie a dodanie kódov. Testovací denník vychádza dnes, 31. marca 2023, v úradnom vestníku - 4. špeciálna séria - č. 25.

Písomné testy sa budú konať na jednom mieste Fiera di Roma (cez Portuense n. 1645-1647). Ide o návrat k tradičným metódam vykonávania, pričom počas pandémie prebiehali testy súčasne v piatich samostatných lokalitách (Rím, Bari, Bologna, Miláno a Turín).

Sudcovská súťaž pre 400 miest: písomné testy 17., 18., 19. mája