Súťaž MŠ a ZŠ, termíny testov zverejnené. Začína sa 13. decembra

Kalendár písomných testov bežného výberového konania zameraného na nábor pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ je už dostupný na stránke ministerstva školstva.

Testy sa uskutočnia v dňoch 13., 14., 15., 16., 17., 20. a 21. decembra 2021. Písomné testy, ktoré sa budú robiť na počítači, sa uskutočnia v kraji, do ktorého sa uchádzač prihlásil. Každý test bude trvať 100 minút.

Vo výzve je 12.863 76.757 miest, doručených 107.160 33.246 žiadostí o účasť. S prihláškou bolo možné požiadať o účasť na viac ako jednom kurze / type miesta. Z tohto dôvodu je celkový počet účastníkov súťaže 3.059 64.136, z toho 6.719 XNUMX na spoločné miesta MŠ, XNUMX XNUMX na miesta podpory Materskej školy, XNUMX XNUMX na spoločné miesta Základnej školy a XNUMX XNUMX na miesta podpory MŠ. Primárny.

Kalendár

Súťaž MŠ a ZŠ, termíny testov zverejnené. Začína sa 13. decembra

| NOVINKY " |