Kultúra, bola zverejnená výzva na označenie Európske dedičstvo 2025

Uzávierka prihlášok: 7. novembra 2024

Výzva na predbežný výber talianskych pamiatok, ktoré budú nominované na značku Európske dedičstvo 2025, bola zverejnená na portáli ministerstva kultúry.

Toto uznanie, známe na európskej úrovni ako značka Európske dedičstvo, je zamerané na zlepšenie spoločného kultúrneho dedičstva, prostredníctvom ktorého sa posilní pocit spolupatričnosti k Európskej únii. 

Okrem toho je cieľom akcie riadenej Európskou komisiou poukázať na tie lokality, ktoré zohrali významnú úlohu v histórii, kultúre a rozvoji EÚ, a zdôrazniť ich európsky rozmer prostredníctvom informačných a vzdelávacích aktivít. K žiadostiam musí byť priložená dokumentácia vypracovaná na základe formátov vypracovaných Európskou komisiou, aby sa preukázala európska symbolická hodnota navrhovanej lokality. 

Výzva je zameraná na rôzne typy: jednotlivé lokality, nadnárodné lokality a národné tematické lokality.

Prihlášky je potrebné podať do 7 novembra 2024

Komisia, ktorá bude konkrétne zriadená, bude musieť do 7. februára 2025 vyhodnotiť najlepšie lokality z hľadiska európskeho významu, kvality dizajnu a kapacity prevádzkového manažmentu, aby vybrala maximálne dve žiadosti, ktoré sa majú predložiť Európsku komisiu do 1. marca 2025. Podľa výberového postupu ustanoveného rozhodnutím o zriadení značky „Európske dedičstvo“ (EÚ 1194/2011) môže byť uznaná iba jedna pamiatka za každý členský štát zúčastňujúci sa na iniciatíve.

K dnešnému dňu talianske lokality, ktorým bola udelená značka Európske dedičstvo, sú: Sant'Anna di Stazzema (výber 2023), Ventotene (2021); archeologická oblasť Ostia antica (2019); Forte Cadine (2017) a múzeum Casa De Gasperi (2014).

Pre ďalšie informácie a konzultáciu s upozornením a súvisiacimi aplikačnými materiálmi: 
https://marchiopatrimonio.cultura.gov.it/

Kultúra, bola zverejnená výzva na označenie Európske dedičstvo 2025