Obrana: gen. Vecciarelli na telefóne s gen. Mark A. Milley, vedúci americkej obrany

Rovnako tak aj šéf obrany, generál Enzo Vecciarelli jeho náprotivkom zo Spojených štátov amerických, Generál Mark A. Milley, počas telefonického rozhovoru o aktuálnej zdravotnej pohotovosti: "Oceňujem dlhé a konsolidované priateľstvo, ale najmä záväzok ozbrojených síl Spojených štátov amerických vždy pripravený spolupracovať s našou armádou v rámci všetkých opatrení zavedených na definitívne porazenie tohto neviditeľného a hrozného nepriateľa, COVID19".

" Memorandum o pomoci, ktoré ustanovuje dostupnosť materiálu, mužov, infraštruktúry, dopravy a zdravotného personálu, je súčasťou série zásahov v prospech Talianska, ktoré americká vláda poskytla prostredníctvom Obrany. silný duch solidarity a zodpovednosti s cieľom dať kolektívnu odpoveď na globálnu krízu ako ďalší dôkaz silného transatlantického zväzku, ktorý spája naše krajiny".

Obaja náčelníci štábu obrany diskutovali o chúlostivej všeobecnej situácii, zatiaľ čo sa súčasne uskutočňovalo telefonické spojenie medzi ministrom obrany Lorenzo Guerini a minister obrany USA, Mark Esper.

 

Obrana: gen. Vecciarelli na telefóne s gen. Mark A. Milley, vedúci americkej obrany