Vademecum je k dispozícii na kontrolu administratívnej a účtovnej správnosti vzdelávacích inštitúcií

Príručka na kontrolu administratívnej a účtovnej správnosti vzdelávacích inštitúcií je dostupná na webovej stránke ministerstva školstva. Dokument, ktorý vypracovalo Generálne riaditeľstvo pre ľudské a finančné zdroje MV, je nástrojom, ktorý majú audítori k dispozícii na kontrolu administratívnych a účtovných zákonností vzdelávacích inštitúcií s cieľom podporiť a zaručiť lojálnu spoluprácu medzi audítormi a školami.

Príručka, ktorá sa bude pravidelne aktualizovať, pozostáva zo štyroch častí: regulačný rámec s ohľadom na disciplínu administratívno-účtovných kontrol správnosti; procesy rozpočtového hospodárenia vzdelávacích inštitúcií, vyjednávacia činnosť a vyjednávanie doplnkových škôl; kontroly a nástroje, ktoré majú audítori k dispozícii; poznámky o administratívnej, občianskej a trestnej zodpovednosti.

Vademecum sprevádza kontrolný zoznam rôznych kontrol, ktoré sú audítori povinní vykonať a ktorý sa týka najmä overenia ročného programu, konečného zostatku a hotovosti.

Príručka

Vademecum je k dispozícii na kontrolu administratívnej a účtovnej správnosti vzdelávacích inštitúcií