Dl Aid bis. Schválené na riešenie núdzovej situácie v dôsledku sucha, drahej energie, plynu a paliva

Včera bola v Rade ministrov schválená vyhláška o pomoci bis, ktorá obsahuje opatrenia navrhnuté ministrom poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Stefanom Patuanellim s cieľom reagovať na kritické problémy v sektore poľnohospodárstva a rybolovu v dôsledku núdzového sucha, ako aj sériu opatrení v oblasti energetiky, plynu a palív.

Na okamžité riešenie núdzovej situácie v súvislosti so suchom sa Fond národnej solidarity zvyšuje o 200 miliónov eur na podporu poškodených poľnohospodárskych spoločností a družstiev, ktoré nemajú podpísané poistné krytie na ochranu pred rizikom sucha.

Cieľom tohto ustanovenia je umožniť spoločnostiam prístup k plánovaným zásahom na podporu obnovenia hospodárskej a výrobnej činnosti, ochrany hospodárskych zvierat a trvalých plodín a obnovy poškodených záloh na plodiny, ktoré neprinesú dostatočnú úrodu.

Potom sa schvaľujú horizontálne opatrenia v poľnohospodárskom záujme, ktoré sa týkajú najmä:

  • Alokácia 194,41 milióna eur na rozšírenie daňového úveru na pohonné látky na výkon poľnohospodárskych a rybárskych činností aj na nákupy uskutočnené v treťom štvrťroku 2022, aby sa zmiernili ekonomické dopady vyplývajúce z pretrvávania zvyšovania cien nafty a benzínu
  • Mimoriadny príspevok vo forme daňového bonusu na nákup elektriny a zemného plynu v prospech spoločností, ktoré za rovnaké obdobie roka 30 zaznamenali nárast nákladov na kWh o viac ako 2019 percent
  • Posilnenie sociálneho bonusu na elektrinu a plyn na štvrtý štvrťrok 2022

Dl Aid bis. Schválené na riešenie núdzovej situácie v dôsledku sucha, drahej energie, plynu a paliva