Havarijné situácie v oblasti poľnohospodárstva DL, sto: „Schválenie komorou je rozhodujúcim krokom k dosiahnutiu toho, čo sme sľúbili“

Komore je jasné, či ide o zákon o núdzových situáciách v poľnohospodárstve

Prioritou vlády je podávanie správ o odvetviach olivového oleja, citrusov, mlieka a oviec a kôz čo najskôr z krízy a konkurencieschopnosti. So súhlasom Komory pre poľnohospodárske núdzové situácie sa v tomto smere prijíma rozhodujúci krok. Na problém Xylella a mrazy v Apúlii reagujeme na krízu v sektore oviec a kôz a citrusov faktami a konkrétnymi opatreniami “. Uviedol to minister poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a cestovného ruchu, senátor Gian Marco Centinaio o poľnohospodárstve Dl, ktorý včera schválila Poslanecká snemovňa.

„Ďakujem vládnym kolegom a poslancom všetkých parlamentných skupín, ktorí dekrét v zhromaždení schválili - uzatvára minister - som veľmi spokojný s pozornosťou, ktorú venujú týmto záležitostiam, ktoré sú pre našu krajinu také dôležité. Pracujeme vážne. Teraz čakáme na konečné hlasovanie v Senáte. “

Havarijné situácie v oblasti poľnohospodárstva DL, sto: „Schválenie komorou je rozhodujúcim krokom k dosiahnutiu toho, čo sme sľúbili“

| ECONOMY |