Výstavba škôl, 936 miliónov zdrojov PNRR na 399 zásahov požadovaných regiónmi

Ministerstvo školstva a zásluhovosti dnes zverejnilo zoznam 399 zásahov pri budovaní škôl, ktoré uviedli regióny po pridelení dodatočných zdrojov, ktoré sa uskutočnilo na základe výnosu ministra zo 7. decembra 2022 a financované z približne 936 miliónov zdrojov v kontexte národnej Plán obnovy a odolnosti, ktorý budú obce a provincie schopné okamžite realizovať. 40 % financií bolo vyhradených pre juh.

Zásahy sú určené na zabezpečenie bezpečnosti ústavov, sanáciu, seizmickú a protipožiarnu adaptáciu, odstránenie architektonických bariér a boli identifikované v plánoch predložených krajmi do 17. februára.

Obce a provincie môžu okamžite začať s definovaním plánovania a postupov verejnej súťaže na práce. Následná vyhláška povolí niektoré ďalšie zásahy s využitím zvyškov z programovania.

Tabuľka s počtom zásahov povolených podľa kraja a percentami druhov zásahov

Zoznam: https://pnrr.istruzione.it/progetto/piano-2023-2/

Výstavba škôl, 936 miliónov zdrojov PNRR na 399 zásahov požadovaných regiónmi

| NOVINKY " |