Eni získava závod na skvapalňovanie FLNG Tango na výrobu a export LNG

Eni informuje, že od skupiny Exmar získala spoločnosť Export LNG Ltd, ktorá vlastní závod na plávajúce skvapalňovanie Tango FLNG. Závod bude využívať spoločnosť Eni v Kongu ako súčasť aktivít projektu rozvoja zemného plynu v bloku Marine XII v súlade so stratégiou Eni na zvýšenie zdrojov vlastného kapitálu v oblasti plynu.

Tango FLNG, vyrobený v roku 2017, má kapacitu spracovania cca. 3 milióny štandardných metrov kubických/deň a kapacita výroby LNG približne 0,6 milióna ton/rok (približne 1 miliarda štandardných metrov kubických/rok). Akvizícia tohto závodu umožňuje vývoj rýchleho modelu schopného využiť príležitosti na trhu LNG. Okrem toho vysoká flexibilita a mobilita modelu Tango FLNG prispeje k rozvoju a zdokonaľovaniu akciového plynu Eni zrýchlením časov spustenia výroby.

Tango FLNG začne svoju činnosť v Kongu v druhej polovici roku 2023 po výstavbe prác potrebných na kotvenie a prepojenie s výrobnými infraštruktúrami Marine XII. Začiatok výroby LNG z Marine XII sa očakáva v roku 2023, keď bude plne funkčný, bude dodávať objemy presahujúce 3 milióny ton/rok (viac ako 4,5 miliardy kubických metrov/rok).

Eni získava závod na skvapalňovanie FLNG Tango na výrobu a export LNG

| ECONOMY |