Eni: SOLENOVA dosiahla konečné investičné rozhodnutie pre fotovoltaický projekt Caraculo v Angole

Pohľady

SOLENOVA, spoločný podnik Eni a Sonangol zameraný na rozvoj projektov obnoviteľnej energie, dosiahol konečné investičné rozhodnutie (FID) a podpísanie zmluvy o inžinierstve, obstarávaní a výstavbe (EPC) pre prvú fázu fotovoltaického projektu Caraculo, ktoré sa nachádza v provincii Namibe v Angole.

Dosiahnutie FID a podpísanie zmluvy EPC potvrdzujú pokrok projektu v súlade so začiatkom očakávaným vo štvrtom štvrťroku 2022. Elektráreň bude mať celkovú kapacitu 50 MW a jej výstavba bude prebiehať po etapách , pred ktorým zabezpečí dosiahnutie výkonu 25 MW.

Fotovoltaická elektráreň Caraculo bude v provincii Namibe predstavovať dôležitý zdroj elektriny, vyrábanej z obnoviteľných zdrojov. Zníži spotrebu motorovej nafty na výrobu elektriny, čím sa znížia emisie skleníkových plynov (GHG) a prispeje k procesu transformácie energie v Angole.

Okrem environmentálnych výhod projekt prispeje aj k trvalo udržateľnému rozvoju komunít v okolitých oblastiach, a to prostredníctvom sociálnych intervencií vrátane prístupu k energii, prístupu k vode, zdraviu a vzdelaniu.

Pozitívne dopady projektu prispejú aj k podpore dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie Spojených národov, najmä SDG č. 7 – Cenovo dostupná a čistá energia.

Eni: SOLENOVA dosiahla konečné investičné rozhodnutie pre fotovoltaický projekt Caraculo v Angole

| TALIANSKO |