40 % nákladov vynaložených na obnovu cestného systému bolo vyplatených mestu Bologna

Komisár Figliuolo nariadil vyplatiť 346.800 XNUMX eur magistrátu mesta Bologna za obnovu vozovky, aby boli cesty a svahy bezpečné

Mimoriadny splnomocnenec pre obnovu, generál CA Francesco Paolo Figliuolo, nariadil vyplatiť 346.800 XNUMX eur magistrátu mesta Bologna.

Z týchto súm, ktoré mala obec okamžite k dispozícii, sú hradené náklady na niektoré zásahy, ktoré nasledovali vo veľmi urgentnom režime, najmä zamerané na obnovu kopcovitých oblastí, ciest a životaschopnosti.

Vyplatená suma spĺňa požiadavku na preddavok vo výške 40 % z celkových predstavovaných výdavkov, 867.000 XNUMX eur, pričom zostatok bude vyplatený neskôr, len čo o to magistrát požiada.

Táto prvá pôžička je vyplatená niekoľko dní po podpise vyhlášky č. 6/2023, uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky a ktorým komisár už vlani 25. augusta poskytol regiónom a implementačným orgánom všetky pokyny, aby mohli pokračovať v žiadosti o platby za prioritné zásahy pre bezpečnosť a zabezpečiť verejnú a súkromnú bezpečnosť vzhľadom na príchod zimného obdobia.

40 % nákladov vynaložených na obnovu cestného systému bolo vyplatených mestu Bologna

| NOVINKY ", TALIANSKO |