Pohľady

Medzinárodný deň žien, na Quirinale odovzdávanie cien víťazným školám celoštátnej súťaže „S úctou. Educando “za prítomnosti prezidenta Sergia Mattarellu a ministra Patrizia Bianchiho

V pondelok 8. marca sa v Palazzo del Quirinale uskutočnia oficiálne oslavy Medzinárodného dňa žien. Pri tejto príležitosti minister školstva profesor Patrizio Bianchi ocení víťazné školy celoštátnej súťaže „S úctou. Educando “za prítomnosti prezidenta republiky Sergia Mattarellu. 

Súťaž, ktorá je už štrnástym vydaním a každoročne ju vyhlasuje ministerstvo školstva pod Vysokým patronátom predsedníctva republiky, je zameraná na všetky školy s cieľom propagovať hĺbkové štúdium a reflexiu vzdelávania, aby sa rešpektovalo v súkromné ​​vzťahy, na pracovisku a vo všetkých životných priestoroch, dvadsaťšesť rokov po Svetovej konferencii o ženách v Pekingu. 

Ocenené školy sa spoja a počas podujatia sa bude premietať video s víťaznými prácami a s myšlienkami na práce, ktoré študenti vykonali.

Quirinale, pódium pri slávnostnom odovzdávaní cien súťaže „S úctou. Vzdelávať “