INPS. Verejný výber pre 512 fiškálnych lekárov

Nový postup podávania prihlášky do verejného výberového konania na prijatie do zamestnania n. 10 fiškálnych lekárov.

Odborným osobám uvedeným v oznámení budú pridelené individuálne úlohy s nezávislou pracovnou zmluvou na výkon medicínsko-právnych posudkových funkcií verejných a súkromných zamestnancov neprítomných z dôvodu choroby zverených INPS, v súlade s národnou kolektívnou zmluvou - splnomocnená s určenie č. 193 zo 4. augusta 2023 generálneho riaditeľa INPS – pre fiškálnu medicínu pridruženú k INPS podpísanú inštitútom a porovnateľne najreprezentatívnejšími odborovými organizáciami na národnej úrovni 11. októbra 2022.

Žiadosť o účasť vo výbere je potrebné zaslať výlučne elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.inps.it v čase od 9,30 hod. v utorok 10. októbra 2023 do 14 hod. v pondelok 30. októbra 2023 prostredníctvom SPID (System Public Digital Identity) alebo CNS (National Karta služieb) alebo CIE (elektronický preukaz totožnosti), na príslušnom formulári na webovej stránke inštitútu po ceste: Oznámenia, výberové konania a fakturácia - Nábor - Oznámenie o verejnom výbere na nájdenie kontingentu n. 512 lekárov.

INPS. Verejný výber pre 512 fiškálnych lekárov