INPS: pokus o podvod

INPS, dnes ráno zverejnenou tlačovou správou, varuje všetkých svojich používateľov, že sa ich pokúša podvodom podvodne zasielať prostredníctvom phishingových e-mailov, ktoré vás vyzývajú, aby využívali očividnú komunikáciu z inštitútu, aby ste klikli na odkaz, ktorý otvorí stránku. v ktorej budete vyzvaný na výber banky z tých, ktoré sú uvedené v zozname, a potom zadajte svoje poverenia.

Upozorňujeme, že táto komunikácia je zameraná na podvodné odcudzenie osobných údajov a údajov týkajúcich sa kreditných kariet s falošnou motiváciou údajného neúspešného prenosu, pretože údaje zaznamenané v systéme by sa neaktualizovali.

Preto vyzývame všetkých používateľov, aby si dali pozor na takúto komunikáciu a ignorovali e-maily, ktoré navrhujú kliknúť na odkaz a získať údajné platby od spoločnosti INPS.

Nakoniec upozorňujeme, že informácie o službách INPS je možné prezerať iba priamym prístupom z portálu www.inps.it. a že INPS z bezpečnostných dôvodov nikdy neposiela e-maily obsahujúce odkazy, na ktoré je možné kliknúť.

INPS: pokus o podvod

| NOVINKY ", DOKLADY 2 |