Kikar ha-Shabbat, hlavný rabín, je proti trestu smrti proti teroristom

Pohľady

Podľa pravoslávnej webovej stránky Kikar ha-Shabbat, hlavný rabín Yitzhak Yosef (Sephardic), je proti novému zákonu, o ktorom sa diskutuje v Knessete (parlament), ktorý ustanovuje trest smrti pre teroristov, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za mimoriadne odporné útoky.

Rabín Yosef sa obáva, čo potvrdzujú aj prognózy izraelských bezpečnostných služieb, že medzi rozsudkom a jeho vykonaním smrti môžu byť pri odvetných útokoch zabití Izraelčania alebo Židia s pobytom v zahraničí. Ďalej sa obáva, že zákon by sa teoreticky mohol uplatňovať nielen proti palestínskym teroristom, ale aj proti židovským teroristom: „Nie je na mužoch - spresnil -, ale na Bohu, aby rozhodol, či a ako majú zahynúť: ak napríklad v nehodu alebo chorobu “.

Druhý hlavný rabín, Ashkenazi David Lau, sa k tejto záležitosti zatiaľ nevyjadril.

Kikar ha-Shabbat, hlavný rabín, je proti trestu smrti proti teroristom