Matteo Renzi pripúšťa svoju seba-pomoc

Matteo Renzi, ktorý sa včera zúčastnil regionálnej strany PD v Umbrii, kde uviedol zoznam vecí, ktoré vláda urobila a ktoré ho väčšinou prinútili zostať trpkou príchuťou, umiestňuje školu na prvé miesto v zozname: „Dali sme 7 miliárd a 800 milión a všetkých sme nahnevali “.

Renzi potom uvádza ako „svoj vlastný cieľ“ otázky ako referendum a komunikácia: „Nekomunikoval som dobre, uznávam to, napríklad za tých 80 eur sme neboli schopní povedať, že to nebola volebná vec.“ „Mýlil som sa aj v tom, že som si nemyslel, že referendum sa stane ihriskom politiky. Ale urobil by som reformu znova, pretože ju potrebovalo Taliansko “. „Môžete si dať aj vlastné góly, ale hovorím, že sa aspoň začali robiť veci - dodal - pretože pri ovládnutí Talianska sme dosiahli rozpätie 500 a nepárne body a najhorší HDP od vojny“. „Som presvedčený, že najkrajšiu stránku sme ešte nenapísali a budúcnosť nás spája.“

Matteo Renzi pripúšťa svoju seba-pomoc