Mef: potreba 16 miliárd v máji

Ministerstvo hospodárstva a financií oznamuje, že v máji 2023 sa saldo štátneho sektora predbežne uzavrelo s požiadavkou 16.000 XNUMX miliónov eur.

Mesiac máj 2022 skončil s požiadavkou 11.724 XNUMX mil. Saldo je ovplyvnené nárastom výdavkov na sociálne zabezpečenie v dôsledku revalvácie dôchodkov, väčšími výdavkami ústredných správ, ako aj väčšími odchodmi územných správ.

Celkové výbery zaznamenali mierny pokles, ktorý možno pripísať poklesu výberu daní počas F24 v dôsledku väčšieho využívania kompenzácií za stimuly daňových úľav.

Informácie o bilancii štátneho sektora za mesiac apríl 2023 sú dostupné na stránke ÚVZ SR.

Mef: potreba 16 miliárd v máji

| ECONOMY, TALIANSKO |