MiPAAF: prebieha verejná konzultácia o Národnom akčnom pláne pre ekologickú výrobu

Návrhy do 2. septembra

Prebieha online konzultácia vyhradená pre Národný akčný plán pre ekologickú výrobu a ekologické produkty. Do 2. septembra sa budú môcť zainteresované strany, občianska spoločnosť a organizácie priamo alebo nepriamo zapojené do problematiky ekologickej výroby na webovej stránke MiPAAF vyjadrovať k návrhu pripravenému ministerstvom po vypočutí technického okrúhleho stola o ekologickom poľnohospodárstve.

Prieskum predstavuje priestor na počúvanie žiadostí občianskej spoločnosti a jeho cieľom je zhromaždiť príspevky na definitívne vypracovanie plánu.

Vnútroštátny zákon č. 23 z 9. marca 2022, ktorým sa riadi ochrana, rozvoj a konkurencieschopnosť poľnohospodárskej, agropotravinárskej a akvakultúrnej výroby s použitím ekologických metód, článok 7 stanovuje, že MiPAAF prijme dekrétom, s výhradou dohody na Konferencii štátov a regiónov, národnú akciu Plán pre ekologickú produkciu a ekologické produkty. Ide o trojročný plán 2022-2024, ktorého intervencie sú zamerané na naplnenie 12 cieľov stanovených zákonom č. 23/2022, ktoré sa týkajú ochrany, rozvoja a konkurencieschopnosti národného ekologického sektora.

MiPAAF: prebieha verejná konzultácia o Národnom akčnom pláne pre ekologickú výrobu