Rokovania o vývoze talianskej ryže do Číny sa skončili: Talianske veľvyslanectvo v Pekingu dnes oznámilo, že všetky talianske ryžovne, ktoré požiadali o vývoz do Číny, boli schválené príslušnými čínskymi orgánmi podľa protokolu podpísaného medzi oboma časťami v apríli. 8, 2020.

Týmto posledným krokom sa definitívne ukončí proces, ktorý viedol k otvoreniu čínskeho trhu s talianskou ryžou, a autorizovaní operátori budú môcť zahájiť prvé dodávky do Číny.

Tento výsledok je výsledkom dlhej a náročnej negociačnej činnosti, do ktorej bola zapojená Národná fytosanitárna služba v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľmi a referenčnými vedeckými orgánmi v tomto sektore, s ostatnými štruktúrami Ministerstva poľnohospodárstva, výživy a lesného hospodárstva, regionálnymi inštitúcií a našej diplomatickej misie v Pekingu.

Mipaaf: Začala sa prvá exportná kampaň talianskej ryže do Číny

| ECONOMY |