MiPAAF: dohoda o spolupráci podpísaná medzi ICQRF a gruzínskym centrom Sakpatenti na ochranu IIGG

Oddelenie ICQRF MiPAAF a Národné centrum pre duševné vlastníctvo Gruzínska Sakpatenti podpísali dohodu o prijatí memoranda o porozumení (MoU) o spolupráci pri ochrane zemepisných označení v agropotravinárskom a vinárskom sektore.

Iniciatíva je koncipovaná ako prirodzené pokračovanie twinningového projektu GE 16 ENI EC 03 18 „Vytvorenie efektívnej ochrany a systému kontroly geografických označení (GI) v Gruzínsku“, projektu financovaného Európskou úniou a zameraného na posilnenie kontroly systému IIGG v Gruzínsku, ktorý sa konal od 1. februára 2019 do 31. augusta 2021 a v rámci ktorého sa odbor ICQRF a ministerstvo stali seniornými partnermi.

Dohoda umožní vytvoriť stály kanál spolupráce na výmenu informácií medzi oboma krajinami s cieľom predchádzať nekalým obchodným praktikám v súvislosti s výrobkami so zemepisným označením a bojovať proti nim, a to offline aj online, čím sa prispeje k ochrane vzájomnej kvality a zároveň presadzovanie európskych postupov v tejto oblasti.

MiPAAF: dohoda o spolupráci podpísaná medzi ICQRF a gruzínskym centrom Sakpatenti na ochranu IIGG

| NOVINKY " |