Mipaaf: zjednotil mliečny sektor

Pohľady

V strede stretnutia je cena mlieka v stodole a inštitucionalizácia stola

Stretnutie stola dodávateľského reťazca mliekarenstva sa dnes uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie za prítomnosti ministra poľnohospodárstva Stefana Patuanelliho. V centre stretnutia bola cena mlieka na farme a situácia na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v Taliansku.

Počas stretnutia, na ktorom sa zúčastnili poľnohospodárske organizácie, družstvá, priemysel a distribúcia vo veľkom, sa riešili rôzne problémy súvisiace s týmto odvetvím. 

Minister Patuanelli zopakoval na jednej strane potrebu dohody o dodávateľskom reťazci, ktorá by výrobcom zaručila primeranú cenu, a na druhej strane prijal prijaté žiadosti týkajúce sa potreby inštitucionalizovať stôl pre mliečne výrobky ako strategické stretnutie na uskutočnenie neustále porovnávanie a vypracovanie plánu pre budúcnosť sektora.

Minister tiež vyjadril nádej, že v najbližších hodinách už budeme môcť pokračovať v podpise memoranda o porozumení pre dodávateľský reťazec.

Mipaaf: zjednotil mliečny sektor