Platforma národného registra

Zelené svetlo pre priamy prístup k súdnym úradom

Priamy prístup pre všetky súdne úrady k národnej platforme registrov. Ustanovuje to dohoda medzi ministerstvom spravodlivosti a ministerstvom vnútra. Prokurátori a justičné úrady budú mať prístup k platforme národného registra obyvateľov s trvalým pobytom, čo súdnym úradom umožní získať v reálnom čase a úplne autonómne osobné údaje potrebné na výkon sudcovských funkcií.

Iniciatíva bezplatne prispieva k záväzku, ktorý sa začal v niekoľkých smeroch skrátiť čas potrebný na trestné a občianske konania: priamym prístupom k platforme národného registra obyvateľov s trvalým pobytom v skutočnosti potreba súdnych úradov porozprávať sa s jednotlivými obcami a vyžiadať si potrebné údaje. Odhaduje sa, že čas sa skráti z troch na 15 dní pre každý jednotlivý postup.

Službu, ktorá sa začala koncom augusta pôvodne len pre prokuratúry, aktivovalo ministerstvo spravodlivosti (odbor spravodlivosti, generálne riaditeľstvo pre automatizované informačné služby) v synergii s ministerstvom vnútra.

Platforma národného registra