Štátna polícia a Assaeroporti podpísali rámcovú dohodu o predchádzaní počítačovým zločinom v systémoch spoločností spravujúcich letiská

V Ríme bola podpísaná dohoda medzi Štátnou políciou a Assaeroporti, talianskou asociáciou manažérov letísk o prevencii a boji proti počítačovým zločinom týkajúcim sa informačných systémov a služieb osobitného významu pre krajinu, ako sú kritické infraštruktúry národného záujmu.

Dohoda podpísaná šéfom policajného generálneho riaditeľa pre verejnú bezpečnosť Francom Gabriellim a prezidentom Assaeroporti Fabrizio Palenzona patrí do rozsahu pôsobnosti smerníc ministra vnútra na posilnenie činnosti v oblasti predchádzania počítačovej kriminalite prostredníctvom uzatváranie dohôd s prevádzkovateľmi, ktorí poskytujú základné služby.

Memorandum o porozumení umožní dotknutým letiskám uzavrieť dvojstranné dohody o priamom a okamžitom zdieľaní informácií týkajúcich sa kritických informácií a telematických systémov a služieb správcovských spoločností letísk s územne príslušnými oddeleniami poštovej polície.

Poštová a komunikačná polícia sa v skutočnosti každý deň zaväzuje zaručiť integritu a funkčnosť IT siete štruktúr strategickej úrovne pre krajinu prostredníctvom Národného informačného centra na boj proti kriminalite na ochranu kritických infraštruktúr.

Assaeroporti spolupracuje s talianskymi vládnymi inštitúciami a vládnymi inštitúciami EÚ zastupujúcimi prevádzkovateľov letísk s cieľom zabezpečiť rozvoj sektora leteckej dopravy a okrem iného prispieť k zlepšeniu úrovne kvality a bezpečnosti služieb ponúkaných pridruženými spoločnosťami vrátane prijatím opatrení zameraných na ochranu systémov IT a dátových sietí.

CNAIPIC, ktorý sa už roky zaoberá ochranou počítačových sietí verejnej i súkromnej reality, národného významu a strategického významu pre krajinu, je preto nevyhnutným nástrojom na spoluprácu a výmenu informácií na celom území štátu.

Pri podpise rámcovej dohody boli prítomní odbor verejnej bezpečnosti, ústredný riaditeľ dopravnej, železničnej, komunikačnej polície a osobitné útvary štátnej polície, Armando Forgione a riaditeľ poštovej a komunikačnej policajnej služby, Nunzia Ciardi. Na Assaeroporti sa zúčastnili zástupca viceprezidenta Fulvio Cavalleri, generálna riaditeľka Valentina Lener a manažér kybernetickej bezpečnosti Emanuela Di Rosa.

Štátna polícia a Assaeroporti podpísali rámcovú dohodu o predchádzaní počítačovým zločinom v systémoch spoločností spravujúcich letiská