Štátna polícia a Calzedonia spoločne proti násiliu páchanému na ženách

Pohľady

Pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenia násilia páchaného na ženách 25. novembra sa obnovuje partnerstvo ŠtB a Calzedonia v rámci preventívnej kampane „Toto nie je láska“.

Od dnešného dňa bude totiž na všetkých predajných miestach v Taliansku distribuovaný nakupujúci, ktorý nesie slogany kampane s cieľom osloviť všetky ženy jasným a bezprostredným ikonografickým jazykom.

Informovanie o dostupných nástrojoch, informovanie žien o všetkých príznakoch – aj minimálnych – fyzického a psychického týrania, naliehanie na ne, aby násilie nahlásili, sú niektoré z cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť pomocou informačných a informačných kampaní polície. Štát pôsobí na celom území štátu a tento rok sa už po druhýkrát zapojila medzinárodná spoločnosť, akou je Calzedonia.

Štátna polícia a Calzedonia spoločne proti násiliu páchanému na ženách