Prvá súťaž v súdnictve s tabletom, 12 miest pre Bolzana

Už nie pero a papier, ale – vôbec prvýkrát – tablet a klávesnica aj v písomných testoch pre začínajúcich prokurátorov či sudcov. Prvá súťaž elektronického súdnictva sa konala v Ríme. Prvé experimentovanie s ohľadom na rozšírenie využívania IT podpory v celoštátnom meradle, čo umožní skrátiť korekčné časy dokumentov a celého konania, čo prispeje k rýchlejšiemu vstupu do úlohy budúcich sudcov. 

Od 11. do 13. júla sa konali testy na výberové konanie na 12 riadnych miest sudcov, vyhradených pre sudcovské úrady autonómnej provincie Bolzano, vyhlásené ministerským výnosom z 9. mája 2023. Päťdesiatsedem kandidátov, ktorí po prvý raz nepoužili tradičné hárky papiera na skúšobné testy, ale podľa nového postupu im bol pridelený tablet a pracovná stanica na vykonanie skúšky prostredníctvom QR kódu.

Digitálna inovácia hospodárskej súťaže v súdnictve predstavuje ďalší krok vpred k vyššej efektívnosti a približuje súťažné konanie skutočným metódam tvorby ustanovení o právomoci; zároveň prispieva k zrýchleniu korekčných časov dokladov.

Prvá súťaž v súdnictve s tabletom, 12 miest pre Bolzana

| NOVINKY " |