Ministerstvo hospodárstva a financií oznamuje, že celkový počet daňovníkov, ktorí podali daňové priznania k dani z príjmov podliehajúcich Irpef za zdaňovacie obdobie 2021, je približne 41,5 milióna, čo je mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom (+0,8 %). Celková deklarovaná čistá daň sa rovná 171 miliardám eur, čo predstavuje nárast o 7,4 % […]

Čítaj viac

Riadiaca a dozorná rada INPS dnes schválila Všeobecnú správu inštitútu za rok 2021. V roku nasledujúcom po najakútnejšej fáze hospodárskej a výrobnej krízy v dôsledku pandémie zaznamenal INPS tieto výsledky: 2.057 9.209 miliónov eur finančného prebytku za obdobie, so zlepšením o XNUMX XNUMX miliónov eur [...]

Čítaj viac