Dnes pokračovali diskusie medzi ABI a odborovými organizáciami Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca a Unisin o obnovení národnej kolektívnej pracovnej zmluvy pre bankárov. Na dnešnom stretnutí sa ABI zameralo – aj vo svetle ilustrácie odborovej platformy, ktoré sa uskutočnilo počas stretnutia v stredu 19. júla – na hlavné aspekty [...]

Čítaj viac

Po konverzii dekrétu „Pomoc“ prezident ABI Antonio Patuelli a generálny riaditeľ Giovanni Sabatini okamžite napísali predsedovi vlády, ministrovi hospodárstva a financií, ministrovi zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce, ministrovi hospodárskeho rozvoja, Námestník tajomníka pre európske záležitosti a európsky komisár pre [...]

Čítaj viac

Analýza účtovných závierok hlavných bankových skupín pôsobiacich v Európe za rok 2018 ukazuje scenár zlepšenia základných vlastností odvetvia, viditeľný najmä z hľadiska kvality aktív. Existujú však niektoré oblasti pozornosti, ktoré sú vyvolané hlavne nepriaznivým vývojom medzinárodnej ekonomickej situácie, ktorá sa prejavuje od druhej polovice [...]

Čítaj viac