INPS ukončil aktivity zamerané na garanciu splátky dôchodku z decembra 2023 vyplatenia zostatku súvisiaceho s definitívnou revalváciou za rok 2023, ktorý článok 1 legislatívneho výnosu z 18. októbra 2023, č. 145, postúpila do poslednej platby bežného roka. Konečná percentuálna zmena vypočítaná Istatom na rok 2022, ktorá sa má použiť na účely […]

Čítaj viac

Inštitút informuje, že prebiehajú platby jednotného univerzálneho príspevku za mesiac máj, vrátane súm vo forme konečnej úpravy. Sumy splatné ako jednorazový príspevok sa v skutočnosti zlúčili so sumami, ktoré vo väčšine prípadov predstavujú úver v prospech splatných rodín v závislosti od [...]

Čítaj viac