Talianska agentúra pre lieky zverejnila dvanástu správu o farmakovigilancii o vakcínach proti COVID-19. Zhromaždené a analyzované údaje sa týkajú hlásení o podozreniach na nežiaduce reakcie zaregistrovaných v Národnej sieti dohľadu nad liekmi medzi 27. decembrom 2020 a 26. júnom 2022 pre päť vakcín používaných v súčasnej očkovacej kampani. V období […]

Čítaj viac

Ministerstvo školstva po zavedení očkovacej povinnosti pre zamestnancov škôl sprístupnilo školám nový nástroj, ktorý manažérom škôl pomôže pri potrebných kontrolách. Toto sme čítali v obežníku, ktorý bol dnes zaslaný školám a ktorý vysvetľuje, ako získať prístup k novej službe. Najmä v kontexte Informačného systému vzdelávania [...]

Čítaj viac

Pätnásť vojenských lekárov a zdravotných sestier sa pripojí k svojim slovinským kolegom v boji proti šíreniu vírusu Z iniciatívy ministra obrany, ctihodného Lorenza Gueriniho, poveril summit náčelník štábu obrany admirál Giuseppe Cavo Dragone. Operačné veliteľstvo spoločných síl (COVI) naplánovať a zabezpečiť odoslanie [...]

Čítaj viac