V úradnom vestníku zo 16. augusta 2022 boli zverejnené tri výzvy na nové výberové konania v regióne Lazio na nábor 584 zamestnancov na plný úväzok a stálych zamestnancov na posilnenie centier zamestnanosti a aktívnej politiky práce a zamestnanosti. Služba NUE 112. výbery sú otvorené pre kandidátov, ktorí vlastnia [...]

Čítaj viac

V rámci oznámenia základná únia Únie - USB - oznámila, že 13. marca sa stretla so zamestnancami ministra práce Luigi Di Maio, aby prediskutovali a otvorili diskusiu o otázke centier zamestnanosti so zreteľom na plánované nové zamestnania. v PPC v dôsledku zavedenia príjmu z občianstva. [...]

Čítaj viac

Delegácia USB, zložená z národných a regionálnych zástupcov verejného a súkromného zamestnania, sa stretla so zamestnancami ministra práce, aby sa zaoberali otázkou náboru a opätovného spustenia stredísk zamestnanosti. V prvom rade to bolo zdôraznené našou odborovou organizáciou v tom, ako sa modely organizácie a pracovnej sily odlišujú od regiónu k [...]

Čítaj viac

V poznámke Únia základného odboru práce a verejného zamestnania uviedla, že dohoda medzi regiónom Lazio a kategóriami CGIL CISL a UIL o prechode pracovníkov internej spoločnosti Metropolitan City of Rome Capital (Capital Labour SpA) pôsobiace v strediskách zamestnanosti v Ríme a jeho provincii, v [...]

Čítaj viac