Včera bola v Rade ministrov schválená vyhláška o pomoci bis, ktorá obsahuje opatrenia navrhnuté ministrom poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Stefanom Patuanellim s cieľom reagovať na kritické problémy v sektore poľnohospodárstva a rybolovu v dôsledku núdzového sucha, ako aj sériu opatrení v oblasti energetiky, plynu a palív. Okamžite riešiť [...]

Čítaj viac

Vyhláška o obchodnej kríze bola zverejnená v úradnom vestníku. Vzhľadom na nárast spoločností v ťažkostiach alebo v platobnej neschopnosti a potrebu poskytnúť nové a účinné nástroje na predchádzanie krízovým situáciám a ich riešenie sa uvažuje so štyrmi druhmi intervencií. Odklad nadobudnutia účinnosti kódexu na 16. mája 2022 sa stanovuje [...]

Čítaj viac