Vytvorenie nového vozidla Corporate Venture Building je súčasťou nového obchodného modelu Eni a dopĺňa rámec pák na podporu a zlepšenie technologických inovácií Eni oznamuje vytvorenie Eniverse Ventures (Eniverse), Corporate Venture Builder 100 % Eni, venovaný identifikácia, vznik a rozvoj inovatívnych podnikateľských iniciatív [...]

Čítaj viac

Nadácia Leonardo - Civiltà delle Macchine a ministerstvo pre technologické inovácie a digitalizáciu podpísali memorandum o porozumení s cieľom definovať etický a právny kontext, v rámci ktorého sa má rozvíjať a uplatňovať umelá inteligencia (AI), najmä s osobitným zreteľom potrebám a činnostiam verejnej správy. Vypracovať konkrétne návrh „kódexu [...]

Čítaj viac