Výsledky štúdie boli dnes ilustrované v sídle Eni v Ríme za prítomnosti inštitúcií a zástupcovia združení spotrebiteľov považujú asociácie environmentálnej a sociálnej udržateľnosti a technologický rozvoj za objavujúce sa a opakujúce sa témy, na ktoré sa ich diskusia zameriava viac. ; verím, že talianski spotrebitelia [...]

Čítaj viac

„Krajina s profilmi silného pesimizmu a obáv na jednej strane a prejavov dôvery v hľadanie, nie rezignácie, nových sociálno-ekonomických rovnováh na strane druhej“. To vyplýva z očakávania 9. správy Ipsos-Flair „Spoločenstvo a kozmopolita: nové zlomeniny“, ktorá bude predstavená budúci utorok 26. februára 2019 (9.30 hod.) V Ríme na konferencii CNEL (miestnosť [...]

Čítaj viac