Angažovanosť bankového sveta v boji proti počítačovej kriminalite sa zvyšuje prostredníctvom technologických záruk, iniciatív v oblasti odbornej prípravy zamestnancov a informačných kampaní. V roku 2018 talianske banky investovali viac ako 300 miliónov eur, aby zákazníkom zaručili ešte bezpečnejšie a rýchlejšie „transakcie“ online. Bezpečnosť IT však prechádza aj spoluprácou [...]

Čítaj viac

Bezpečnosť, ochrana a dôvernosť. Banky efektívne reagujú na bezpečnostné potreby svojich klientov prostredníctvom technologických záruk, iniciatív v oblasti školení zamestnancov a informačných kampaní. V skutočnosti talianske banky každoročne minú viac ako 250 miliónov eur na zabezpečenie IT a vďaka tejto intenzívnej práci a vzácnej spolupráci s [...]

Čítaj viac