Návrhy do 2. septembra Prebieha online konzultácia vyhradená pre Národný akčný plán pre ekologickú výrobu a ekologické produkty. Do 2. septembra sa na webovej stránke MiPAAF budú môcť zainteresované strany, občianska spoločnosť a organizácie priamo alebo nepriamo zapojené do problematiky ekologickej výroby vyjadrovať k [...]

Čítaj viac