Centrálnosť používateľov a kvalita služieb: to sú priority obsiahnuté v Plánovacej správe na roky 2024 – 2026, ktorú dnes schválila Riadiaca a Dozorná rada INPS. Dokument definuje strategické smery činnosti, ktoré bude musieť inštitút prijať v priebehu nasledujúcich troch rokov. „V usmerneniach, ktoré dávame riadiacim orgánom INPS, sme stanovili [...]

Čítaj viac