Centrálnosť používateľov a kvalita služieb: to sú priority obsiahnuté v Plánovacej správe na roky 2024 – 2026, ktorú dnes schválila Riadiaca a Dozorná rada INPS. Dokument definuje strategické smery činnosti, ktoré bude musieť inštitút prijať v priebehu nasledujúcich troch rokov. „V usmerneniach, ktoré dávame riadiacim orgánom INPS, sme stanovili [...]

Čítaj viac

Konferencia Abi #ilCliente, ktorá sa začína 17. apríla v Miláne, sa venuje vývoju vzťahu medzi bankou a zákazníkom. Efektívnosť, rýchlosť a najdôležitejšie možnosti vzťahu. Toto sú aspekty, ktoré zákazník pri rokovaniach s bankou vyhľadáva. V skutočnosti 85% osôb s bankrotom spája kontakty s bankou, ktoré na jednej strane pri transakciách [...]

Čítaj viac