Podľa odhadu uvedeného vo „Výročnej správe za rok 2018“, ktorý včera predložil guvernér talianskej banky Ignazio Visco, by sa celková výška obchodných záväzkov našej verejnej správy (PA) rovnala 53 miliardám eur (Bank of Italy) , Výročná správa 2018, s. 145-146, Rím). V porovnaní s rokom 2017 pokles o 4 miliardy. Podmienené použitie je nevyhnutné, [...]

Čítaj viac