Na základe ustanovení právnych predpisov sa podmienky poskytovania DPP verejným zamestnancom líšia podľa príčin skončenia pracovného pomeru. Súčasná legislatíva podrobne stanovuje vyplatenie TFS do 105 dní v prípade skončenia služobného pomeru z dôvodu invalidity alebo smrti pracovníka. V prípade […]

Čítaj viac