„Neposkytli sme žiadne dôverné informácie,“ povedal Copasirovi predseda vlády Giuseppe Conté. Škoda, že USA okamžite poprela televízna sieť Fox News, ktorá odhalila, že počas jednej z dvoch návštev Ríma, 15. augusta a 27. septembra, Barr a prokurátor John Durham zhromaždili nové [...]

Čítaj viac

(Massimiliano D'Elia) Oficiálne návštevy prezidenta Talianskej republiky v USA boli vždy „symbolické“ a „inštitucionálne“, len zriedka videli, ako obaja prezidenti diskutovali o „dvojstranných“ otázkach tak podrobne a tónmi, ktoré nie sú práve uvoľnené. Trump okamžite vstúpil s rovnou nohou: „Taliansko urobilo dobrú vec kúpou nových stíhacích bombardérov [...]

Čítaj viac