Pri príležitosti spustenia vinárskej kampane na roky 2022 – 2023 bola na webovej stránke Ministerstva poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva zverejnená zberová Vademecum ICQRF, kde môžu operátori sektora nájsť informácie o hlavných povinnostiach spoločností, referenčných normách a aplikačné ustanovenia. Vademecum obsahuje rozsiahlu ilustráciu nových pravidiel upravujúcich [...]

Čítaj viac

Zvyčajná príručka k vinárskej kampani na roky 2019 - 2020 bola zverejnená na webových stránkach Ministerstva poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a cestovného ruchu, na ktorých budú vinárske spoločnosti schopné nájsť hlavné povinnosti vyžadované odvetvovými právnymi predpismi a referenčnými normami. Tohtoročnou novinkou budú telematické funkcie siete SIAN, ktoré operátorom umožnia [...]

Čítaj viac