Pohľady

„Rozhodnutie Francúzska odstrániť všetky prekážky spravodlivého priebehu spravodlivosti pre príbeh, ktorý bol hlbokou ranou v talianskych dejinách, pre vysoké množstvo prelievanej krvi a pre útok na inštitúcie republiky, má historický význam. Moje myšlienky dnes smerujú predovšetkým k obetiam rokov olova a ich rodinám, ktoré toľko rokov čakali na odpovede. Ďakujem francúzskym orgánom, a najmä ministrovi spravodlivosti Ericovi Dupond-Morettimu, ktorý od nášho prvého stretnutia preukázal osobitnú citlivosť voči tejto dramatickej stránke v našej krajine a odhodlanú túžbu po spolupráci. V posledných týždňoch došlo k intenzívnej výmene kontaktov na rôznych úrovniach inštitúcií, ktoré umožnili dosiahnuť tento historický výsledok “.

Teda ministerka spravodlivosti Marta Cartabia po rozhodnutí Francúzska začať súdne konania požadované Talianskom.

Terorizmus. Minister Cartabia: „Teraz nastáva spravodlivosť. Roky olova, rana našej histórie “